Seksuaalinen väkivalta

Seksuaalikasvatus ja -ohjaus ovat tärkeitä välineitä, joilla annetaan kehitysvammaiselle henkilölle keinoja, joiden avulla hän voi puolustaa itseään myös esimerkiksi seksuaalista häirintää tai jopa väkivaltaa kohtaan.

Tärkeää on oppia määräämään itse omasta vartalostaan; se kuuluu vain hänelle itselleen, ja siihen ei kukaan saa väkivalloin koskea. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta vaikuttavat usein vakavasti uhrin elämään ja esimerkiksi lapsena koettu hyväksikäyttö voi näkyä vakavina ongelmina vasta aikuisena. Myös kehitysvammaiset lapset ja aikuiset voivat joutua seksuaalisen väkivallan kohteiksi.

Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat näissä tilanteissa lähes poikkeuksetta lähi-ihmisten tukea prosessin kaikissa vaiheissa. Tärkeintä on että, lähihenkilöt ottavat asia puheeksi, jos he epäilevät esimerkiksi hyväksikäyttöä.