Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on yksi osa alkoholin vaurioittaman lapsen kokonaiskuntoutusta, ja neuropsykologi on osa lapsen ympärillä työskentelevää työryhmää.

Kuitenkaan oireyhtymään ei ole olemassa mitään omaa terapiamuotoa, vaan näille lapsille tarjotaan samoja kuntoutusmuotoja, joita käytetään muidenkin neurologisten ongelmien hoidossa.

Neuropsykologi tekee osansa lapsen kokonaiskuntoutuksesta, mutta vie tietämystään myös lapsen muuhun toimintaympäristöön, esimerkiksi päiväkotiin, ja keskustelee sen henkilökunnan kanssa soveltuvista toimintatavoista. Työ on vuorovaikutusta kaikkien lapsen elämään liittyvien henkilöiden kanssa.

Lapsien, joilla on FAS tai FASD, ennusteeseen vaikuttaa hyvin pitkälle se, missä iässä lapsi pääsee kuntoutukseen. Mitä varhaisemmin kuntoutus aloitetaan, sen parempia tuloksia sillä saadaan aikaan.

  • Tiettyihin ikävaiheisiin liittyy herkkyyskausia, jolloin oppiminen on helpompaa.
  • Varhaisen kuntoutuksen etuna on se, että väärät toimintamuodot jäävät muotoutumatta.