Kohtuulliset mukautukset käytännössä

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan tulee varmistaa vammaiselle henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet. Kohtuullisilla mukautuksilla tavoitellaan sitä, että vammaiset henkilöt voivat esimerkiksi asioida viranomaisissa, kouluttautua, tehdä työtä, suoriutua työtehtävistä, edetä työuralla sekä saada yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esimerkiksi työn tekemiseen liittyvät kohtuulliset mukautukset voivat olla

  • työn yksilöllistä räätälöintiä, esim. työaika, järjestelyt työpaikalla
  • työvälineiden järjestämistä
  • avustajan, työnohjaajan palveluja
  • esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamista (fyysinen, sähköinen, visuaalinen, tekninen)
  • vapaan järjestämistä hoitoja tai kuntoutusta varten.

Vammaisella henkilöllä tulee olla myös yhdenvertaiset mahdollisuudet saada käyttöönsä tarjolla olevia tavaroita ja palveluja. Näin ollen myös palvelujen ja tavaroiden tarjoajien on tarvittaessa tehtävä kohtuullisia mukautuksia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi

  • esteettömän kulkureitin järjestämistä
  • ruokalistan ääneen lukemista ravintolassa
  • jonotusnumeroiden kuuluttamista.