Suunnittelutyö

Miten valmistautua suunnittelutilanteeseen?

 • Sitoudu yksilökeskeiseen toimintaan ja henkilön tukemiseen.
 • Perehdy käytettävään työvälineeseen aina ennalta. Toimiva keino on kokeilla pohtia omaa elämää välineen avulla.
 • Tutustu henkilöön, jota tuet. Etsi yhteinen kieli ja vuorovaikutuksen tapa.
 • Kerro henkilölle hänelle ymmärrettävällä tavalla, mistä työskentelyssä on kyse. Varmista, että henkilö on ymmärtänyt asian. Tällä on erittäin suuri merkitys henkilön motivoitumisen kannalta!
 • Varmista, että henkilö on motivoitunut ja haluaa aloittaa työskentelyn.
 • Selvitä, mitä aiheita henkilö itse haluaisi käsitellä.
 • Pohdi yhdessä henkilön kanssa hänelle sopiva tilanne (aika, paikka jne.) työskennellä.
 • Pohtikaa yhdessä, millainen työskentelyn lopputuotos olisi henkilön näköinen. Mikä on se muoto, joka auttaa henkilöä palauttamaan mieleen, mistä asioista olette keskustelleet ja mitä käsitelleet? Kirjaatteko asioita muistiin, leikkaatteko lehdestä kuvia, piirrättekö, teettekö videota tai pienoismallia, otatteko valokuvia?
 • Luo luottamuksellinen ilmapiiri.
 • Anna aikaa.

Miten toimia suunnittelutilanteessa?

 1. Luo alkuun tilanne, joka mahdollistaa henkilölle nopean onnistumisen.
 2. Anna aina ensimmäinen puheenvuoro tai muu aloite henkilölle. Auta tarvittaessa alkuun.
 3. Huomioi henkilön vuorovaikutusaloitteet: eleet, liike, ilmeet, äännähdykset, puheet.
 4. Ilmaise, että olet kiinnostunut: ota katsekontakti, rohkaise sanattomin viestein.
 5. Malta odottaa tarvittaessa, siedä hiljaisuutta.
 6. Arvosta ja hyväksy henkilön mielipiteet sellaisenaan.
 7. Vältä korjaamista, tyrmäämistä ja opettamista. Keskity kuuntelemaan.

Anna henkilölle mahdollisuus työstää asiat muistiin itse tai osallistua siihen mahdollisimman paljon. Asiat laitetaan ylös ja kootaan henkilölle sopivalla tavalla. Jos henkilön on helppo lukea, kirjoittaminen on hyvä tapa tehdä muistiinpanoja. Toiset saattavat tarvita ymmärtääkseen tukisanoja ja kuvia tai joku pelkkiä kuvia.

Pohtikaa yhdessä henkilön kanssa parasta tapaa tehdä asioita näkyväksi. Kirjaamisen tai kuvittamisen jälkeen on hyvä varmistaa, että ohjaajana (tukihenkilönä) olet ymmärtänyt asiat oikein. Henkilön tulee myös itse ymmärtää, mitä muistiin on laitettu. Joskus toimivin tapa voi olla vaikkapa videon tai pienoismallin tekeminen, ja onpa joku halunnut muotoilla savesta asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä.

Tavaksi valitaan sellainen, jonka avulla henkilö itse ymmärtää myöhemminkin, mitä asioita hän on tilanteessa halunnut kertoa. Syntyvät dokumentit ja tuotokset ovat henkilön omia. Anna henkilön päättää missä ja miten hän haluaa niitä säilyttää ja miten niitä esitellä ja käyttää.

Työskentelystä ja tuotoksista nousevia, työntekijöiden työhön vaikuttavia asioita voidaan kirjata työyhteisön dokumentteihin tai ottaa sovitusti henkilön kanssa kopioita tai kuvia tuotoksista.

Suunnittelua ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan se voidaan pilkkoa pienemmiksi palasiksi. Osa ihmisistä jaksaa keskittyä vain pienen hetken, mikä on hyvä ottaa huomioon.

Ihminen voi itse valita paikan ja sopivan ajankohdan yhdessä ohjaajan kanssa. Suunnittelutyötä on tehty esimerkiksi henkilön omassa huoneessa, metsälenkillä (kirjattu/kuvitettu myöhemmin), kahvilassa ja metrossa.

Suunnittelutilanteessa tarvitaan hyviä tukihenkilöitä.

Hyvän tukihenkilön ominaisuuksia

 • aito kuunteleminen
 • oletusten tekemisen välttäminen, kriittinen suhtautuminen omiin tulkintoihin
 • auttavainen, mutta ei laita sanoja toisen suuhun
 • omat näkemykset eivät johda tilannetta
 • muiden rohkaiseminen uusien ideoiden keksimiseksi
 • vallankäyttö yhdessä ihmisten kanssa, ei heihin kohdistuen
 • ihmisen auttaminen niin, että hän pysyy tilanteen tasalla
 • ihmisen auttaminen niin, että hän pystyy luomaan kontakteja
 • valmius tarttua myös niihin ideoihin, jotka haastavat totuttuja toimintatapoja.