Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alan työntekijöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto uudistui 1.1.2018.

Löydät tietoa kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta opintopolusta.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (Entinen kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto)

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on muuttunut kokonaan uudeksi Kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnoksi ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä.

Erikoisammattitutkinnon taustalle tarvitset vahvan ammatillisen osaamisen. Erikoisammattitutkinto on yleensä tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. (Opintori 2019)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. (Opintopolku 2019)

Uusi tutkintorakenne antaa opiskelijalle mahdollisuuden valita kolmesta erilaisesta suuntautumisvaihtoehdosta:

  • vammaisalan erityisohjaaja,
  • työvalmentaja ja
  • näkövammaistaitojen erityisasiantuntija

Löydät tietoa uudesta erikoisammattitutkinnosta opintopolusta.