Kun lapsi ei elä kauan

Joskus raskausaikana sikiöllä todettu vamma tai sairaus voi olla niin vaikea, ettei lapsi tule elämään kauan syntymänsä jälkeen. Oli raskaus sitten kestänyt niin kauan, ettei raskauden keskeytys ole enää mahdollinen tai vanhemmat ovat päätyneet jatkamaan raskautta, on raskauden jatkaminen vanhemmille äärimmäisen raskasta. Keskustelu sairaalassa lääkärin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai sairaalapastorin kanssa voi auttaa perhettä jaksamaan.

Kun lapsi on syntynyt, voidaan hänet vanhempien toivomuksesta kastaa. Vanhemmat voivat pitää lasta sylissä ja ottaa valokuvia. Lapsen hoito pyritään järjestämään tämän lyhyen elämän ajaksi parhaaksi mahdolliseksi. Sairaalapastori on perheen tukena, jos he sitä haluavat. Lääkärin kanssa keskustellaan lapsen vammaan tai sairauteen liittyvistä tekijöistä. Jos perhe tarvitsee erityistä apua, on sitä mahdollista järjestää sairaalassa. Myös kotikunnassa on tarjolla esimerkiksi psykologin palveluja, jos perhe kokee niitä tarvitsevansa.

Joskus perheitä auttaa vertaistuki ja mahdollisuus jakaa kokemuksiaan samaa kokeneiden kanssa. Sairauden tai vamman uusiutumisriskistä seuraavissa raskauksissa keskustellaan lääkärin kanssa.

KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry

Lapsen menetyksestä johtuvaa surua voi käsitellä KÄPY ry:n tarjoamien tukipalvelujen avulla. Yhdistyksellä on kaksi kertaa viikossa päivystävä auttava puhelin (kapy.fi).

Yhdistyksellä on myös aktiivisia jäseniä, jotka ovat valmiita toimimaan tukihenkilöinä. Lisäksi eri puolilla Suomea kokoontuu keskusteluryhmiä, joihin lapsensa menettäneet vanhemmat voivat osallistua. KÄPY ry:n internetsivujen ilmoitustaululta löytyvät keskusteluryhmien kokouspaikat ja -ajat. KÄPY ry:n sivuilta löytyy myös tukipaketti, jossa on tietoa ja tukea lapsensa menettäneille. Kaikki KÄPY ry:n palvelut ovat perheille ilmaisia.

KÄPY ylläpitää useita suljettuja Facebook-keskusteluryhmiä. Lisäksi yhdistys tarjoaa linkkejä muihin suljettuihin ryhmiin ja muille aihetta käsitteleville sivuille.

Lisätietoa