Kun lapsi ei elä kauan

Joskus raskausaikana sikiöllä todettu vamma tai sairaus voi olla niin vaikea, ettei lapsi tule elämään kauan syntymänsä jälkeen. Oli raskaus sitten kestänyt niin kauan, ettei raskauden keskeytys ole enää mahdollinen tai vanhemmat ovat päätyneet jatkamaan raskautta, on raskauden jatkaminen vanhemmille äärimmäisen raskasta. Keskustelu sairaalassa lääkärin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai sairaalapastorin kanssa voi auttaa perhettä jaksamaan.

Kun lapsi on syntynyt, voidaan hänet vanhempien toivomuksesta kastaa. Vanhemmat voivat pitää lasta sylissä ja ottaa valokuvia. Lapsen hoito pyritään järjestämään tämän lyhyen elämän ajaksi parhaaksi mahdolliseksi. Sairaalapastori on perheen tukena, jos he sitä haluavat. Lääkärin kanssa keskustellaan lapsen vammaan tai sairauteen liittyvistä tekijöistä. Jos perhe tarvitsee erityistä apua, on sitä mahdollista järjestää sairaalassa. Myös kotikunnassa on tarjolla esimerkiksi psykologin palveluja, jos perhe kokee niitä tarvitsevansa.

Perheitä voi auttaa vertaistuki ja mahdollisuus jakaa kokemuksiaan samaa kokeneiden kanssa.

Lapsen menetyksestä johtuvaan suruun voit löytää lohtua Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n tarjoamista tukipalveluista, kuten vertaistuesta.