Alkoholin käyttö raskauden aikana

Kun odottava äiti juo, sikiö juo.

Alkoholi on hermomyrkky, ja se voi vaurioittaa sikiötä raskauden jokaisessa vaiheessa. Sikiön keskushermostovaurio on todennäköisin alkoholin aiheuttama vaurio. Alkoholi aiheuttaa myös keskenmenoriskin suurenemisen, sikiön kasvun hidastumista ja jopa sikiön menehtymisen riskin koko raskauden ajan.

Moni odottava äiti on saattanut juoda alkoholia raskauden alkuvaiheessa ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana. Tämä aiheuttaa monesti huolta. Vähäinen altistus ennen kuukautisten pois jääntiä ei kuitenkaan aiheuta sikiölle ongelmia. Tilanne voi olla toinen, jos alkoholin käyttö on ollut hyvin runsasta. Alkoholin ja muiden päihteiden vaikutus sikiön kehitykseen on kuitenkin yksilöllistä. Siksi päihteistä kokonaan kieltäytyminen raskauden aikana ja raskautta suunniteltaessa on järkevää.

Se, kuinka paljon äiti on raskauden aikana alkoholia nauttinut, ei välttämättä ennusta lapsen tulevaa kehitystasoa. Kuitenkin tiedetään, että mitä kauemmin alkoholinkäyttö raskauden aikana jatkuu ja mitä enemmän äiti juo, sitä todennäköisempää on lapsen vaurioituminen, vakavastikin. Naisilla suurkulutuksen rajana pidetään 16 alkoholiannosta viikossa tai viisi kerta-annosta. Näin suurten alkoholimäärien on selkeästi todettu lisäävän sikiövaurioiden riskiä.

Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain noin 600 vauvaa, joilla on sikiöaikaiseen alkoholialtistukseen liittyvä kehityshäiriö. Alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorder).

Lue lisää FASDista.

Video: Ensi- ja turvakotien liitto on teettänyt yhdessä Kehitysvammaliiton, A-klinikkasäätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa Äidiksi tulossa -videon, jonka tavoitteena on herättää odottavat äidit ajattelemaan omaa päihteidenkäyttöä. Videon on alun perin tehnyt Norjan terveyshallitus.

Alkoholin vaikutus sikiöön raskauden eri vaiheissa

Alkoholi läpäisee istukan ja siirtyy napanuoran kautta sikiöön. Alkoholi on sikiölle erittäin voimakas myrkky, sillä sikiön kehittymätön elimistö ei pysty käsittelemään alkoholia samalla tavalla kuin aikuisen.

Jokaisella elimellä on oma kehitysjaksonsa raskauden aikana. Tällöin elimet ovat myös haavoittuvimmillaan. Sikiön elimistö kehittyy pääpiirteissään raskausviikoilla 4-10. Suurin osa vakavista rakenteellisista epämuodostumista tulee sikiölle ennen kymmenettä raskausviikkoa.

Raskaus jaetaan kolmeen raskauskolmannekseen. Täysiaikainen raskaus kestää 280 päivää eli 40 viikkoa. Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Alkion elämä alkaa kolmannella raskausviikolla, kun munasolu on hedelmöittynyt ja alkanut kasvaa. Sikiötä kutsutaan alkioksi kahdeksan ensimmäistä viikkoa.

Ensimmäinen raskauskolmannes (viikot 0-12)

Elinten muodostuminen alkaa 3. raskausviikolla. Ensimmäisenä alkavat kehittyä aivot ja sydän. Kädet, jalat ja silmät alkavat kehittyä 6. raskausviikolla. Sydän alkaa sykkiä 6. raskausviikolla. Ulkoiset sukupuolielimet alkavat kehittyä 7. raskausviikolla.

Alkoholinkäyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi aiheuttaa elinepämuodostumia ja keskushermostovaurioita.

Toinen raskauskolmannes (viikot 13-24)

Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien kehittyminen jatkuu, samoin kuin keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien. Kasvonpiirteet alkavat muodostua 13. raskausviikolla. Sikiön kuulo kehittyy ja se alkaa reagoida ääniin. Sikiö alkaa olla elinkelpoinen 24. raskausviikosta eteenpäin.

Alkoholinkäyttö toisen raskauskolmanneksen aikana voi aiheuttaa vaurioita muun muassa sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.

Kolmas raskauskolmannes (viikot 25-40)

Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kehittyy lopulliseen muotoonsa. Hampaiden aiheisiin kehittyy kiillepinta. Sikiö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää.

Alkoholinkäyttö kolmannen raskauskolmanneksen aikana voi vaikuttaa muun muassa sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

FASD-kiekko

Kehitysvammaliitto on suunnitellut FASD-kiekon, jossa kerrotaan raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista.

  • FASD-kiekossa kerrotaan, kuinka raskaana olevan äidin käyttämä alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Esitettä voi käyttää ja jakaa esimerkiksi neuvoloissa tai käyttää opetusmateriaalina kouluissa.
  • Voit tilata raskauskiekkoa postikulujen hinnalla. Sitä on saatavilla useilla kielillä - lue lisätietoa FASD-materiaalit-sivulta. Tilaukset: koulutus(ät)kvl.fi.