Yleisiä huolia raskausaikana

Raskauden aikana mieleen nousee monenlaisia omaa ja vauvan hyvinvointia koskettavia kysymyksiä. Jotkin asiat vauvan tai omaan terveyteen liittyen saattavat aiheuttaa huolta ja jopa pelkoa. Kaikista mieltä askarruttavista kysymyksistä voi kysyä ja keskustella neuvolan oman terveydenhoitajan kanssa. Ei ole olemassa niin pientä taikka vähäpätöistä asiaa, josta ei voisi neuvolassa kysyä.

Monilla alueilla on käytössä sähköiset terveyspalvelut. Jos oman neuvolan terveydenhoitajaa ei saa esimerkiksi puhelimella kiinni, voi hänelle lähettää viestin tietokoneella tai kännykkäsovelluksen kautta.

Tieto lisää tuskaa

Tutkimustiedon lisääntyminen on lisännyt odottavien perheiden raskauteen liittyvää huolta. Lisäksi nykyään tarjolla olevat sikiön kehityshäiriöiden seulonnat aiheuttavat hämmennystä ja joskus ahdistustakin.

Samaan aikaan, kun tiedon tarve on lisääntynyt, mahdollisuus etsiä ja saada tietoa on moninkertaistunut. Internetissä voi kuitenkin kirjoittaa kuka vain ja mitä vain, eikä tieto siten läheskään aina ole asiallista eikä välttämättä edes oikeaa. Internetin keskustelupalstat saattavat myös joskus lisätä raskauteen liittyvää huolta. Vaikka keskustelupalstoilla välitettävä tieto ei aina ole totuudenmukaista, on niillä kuitenkin erittäin tärkeä rooli vertaistuen antajina.

Verenvuoto alkuraskaudessa on yleistä

Alkuraskauden verenvuodot ovat yleisiä, ja ne pelästyttävät odottavan äidin pahanpäiväisesti. Erityisesti vuotoja on usein ensimmäistä lasta odottavilla.

Verenvuodot liittyvät istukan kasvamiseen. Alkuraskaudessa istukka hankaa kohdunsuuta ja se aiheuttaa vuotoa. Kun kohtu kasvaa, istukka siirtyy istukan suulta pois ja verenvuoto loppuu. Myös hormonaalista vuotoa voi olla silloin, kun normaalisti olisi kuukautiset.

Niin kauan kuin vuoto ei ole voimakasta, ei ole aihetta huoleen. Jos verenvuoto on runsasta tai siihen liittyy voimakasta ja pitkäaikaista alavatsakipua, on syytä mennä lääkäriin. Kuukautiskipumainen alavatsakipuilu on sen sijaan osa normaalia raskautta. Kipu voi olla melko voimakastakin, mutta lyhytkestoista. Myös painontunne alavatsalla on tavallista.

Kivut menevät lähes aina ohi ilman suurempaa huolta.

Alkuraskaus on yleisesti ottaen sellaista aikaa, että mitään ei ole tehtävissä, jos raskaus on mennäkseen kesken. Odottava äiti tarvitsee alussa ennen kaikkea malttia.

Ultraan ei kannata mennä liian aikaisin

Odottavan aika on pitkä erityisesti, jos raskauden alussa esiintyy vuotoja ja kipuja. Tällöin odottaja saattaa haluta saada varmistusta raskauden tilaan menemällä ultraäänitutkimukseen yksityisesti. Raskaus voidaan todeta ultraäänitutkimuksen avulla jo 6. - 8. raskausviikolla.

Aina silloin tällöin neuvolassa käy odottavia äitejä, jotka ovat käyneet ultrassa liian aikaisin. Heille on saatettu sanoa, että kyseessä on tuulimunaraskaus, vaikka kaikki onkin lopulta mennyt hyvin. Se on luonnollisesti aiheuttanut surua, mikä olisi voitu välttää odottamalla viikon pari ennen ultraan menoa.

Hyvinvointialueen tarjoama ultraäänitutkimus tehdään raskausviikolta 10 alkaen.

Neuvolassa raskaus voidaan varmistaa sikiön sydänääniä kuuntelevalla doppler-kuuntelulaitteella vasta viikosta 12 alkaen. Jos sikiön sydänääniä on kuitenkin kuunneltu ennen 12. raskausviikkoa ja ne eivät vielä silloin kuuluneet, ei ole syytä huolestua.

Söin kiellettyä ruoka-ainetta

Nykyaikana odottajat usein pohtivat, mitä he voivat syödä ja mikä on kiellettyä.

Ensimmäistä kertaa neuvolaan tuleva kysyy usein huolissaan, onko hän aiheuttanut vauvalle vaaraa syötyään jotain kiellettyä tai nautittuaan alkoholia ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana.

Yleisenä ohjeena voidaan sanoa, että mitä aikaisemmassa vaiheessa on jotain kiellettyä syönyt tai juonut, sitä vähemmän vaaraa on aiheutunut. Sikiö on tuskin ollut vielä edes kiinnittynyt. Siksi on turhaa kantaa huolta asiasta. Jatkossa on tietysti tärkeää noudattaa neuvolasta saatuja ohjeita.

Hyvä yleisohje on ajatella, että "elää kuin olisi etelänmatkalla". Siten on helppo käsittää, mitä syötävää ja juotavaa on järkevä välttää ja miten tulisi huolehtia hygieniasta.

Liikunta raskausaikana

Odottajat tiedustelevat usein myös sitä, mitä liikuntaa raskausaikana pitäisi välttää.

Alkuraskaudessa ei ole mitään rajoitteita liikunnan suhteen, niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Jos jokin liikuntamuoto aiheuttaa epämukavan tunteen tai kipuja ehkä supisteluja, täytyy se tietysti lopettaa. Raskauden aikana on tärkeää liikkua säännöllisesti, ja aina raskausviikkoon 24 saakka kaikki lajit ovat sallittuja. Sen jälkeen on hyvä välttää liikuntalajeja, joissa on voimakasta tärähtelyä. Tällaisia lajeja ovat muun muassa aerobic ja ratsastus.

Kuinka hyvin sikiö on suojassa?

Sikiö on äidin vatsassa lapsiveden ympäröimänä hyvässä suojassa. Vauvaa ei pysty vahingoittamaan vahingossa.

Joskus esimerkiksi innokas sisarus saattaa taputella äidin vatsaa ja osua vauvaan, mutta tästä ei ole sikiölle mitään vaaraa. Samaten äidin vatsanalueen tunnustelut ja sikiöön koskeminen eivät ole vaarallisia.

Voimakas tärähdys sen sijaan voi aiheuttaa istukan irtoamisen esimerkiksi kaatuessa, pudotessa tai auto-onnettomuudessa. Tällaisen tapauksen jälkeen on aina mentävä käymään lääkärissä, jossa vauvan ja istukan tilanne tarkastetaan.

Niskaturvotus huolestuttaa

Sen lisäksi, että odottavat äidit miettivät ulkoisten tekijöiden vaikutuksia vatsassa kehittyvään vauvaan, joutuvat he pohtimaan, haluavatko he osallistua seulontatutkimuksiin, joissa etsitään erilaisia sikiön kehityshäiriöitä. Joillekin tutkimuksiin osallistuminen saattaa olla itsestään selvää, toinen ei halua ja kolmas osallistuu pitkän harkinnan jälkeen.

Huolimatta siitä, miksi odottaja lopulta seulontatutkimuksissa käy, normaalista poikkeava tai epäselvä tulos aiheuttaa odottavalle perheelle ahdistusta ja huolta. Mitä niskaturvotus on? Mitä saamani riskiluku tarkoittaa? Mitä seulontatulokset ylipäänsä kertovat sikiön voinnista? Näitä kysymyksiä käsitellään tarkemmin osiossa Sikiön kehityshäiriöiden seulonta.

Lisätietoa 

Teksti perustuu terveydenhoitaja Tuula Ekrothin (Espoon kaupungin Bembölen neuvola) haastatteluun.