Ärsykkeiden hallinta

Lapsilla, joilla on FASD voi olla hankaluuksia ärsykkeiden hahmottamisessa. Tämä ei välttämättä tarkoita ongelmia näkökyvyssä tai ymmärtämisessä. Tähän liittyy tyypillisesti myös hankaluuksia ärsykkeiden hallinnassa.

Lapselle voi tulla ärsykekaaos, overload, johon helposti yhdistyy myös paniikkireaktio.

Ärsykekaaos voi näkyä yhtäkkisenä väsähtämisenä: tiettyyn pisteeseen asti pärjätään, sitten romahtamisen jälkeen toimintakyky loppuu totaalisesti.

  • Tämä taipumus tulee ottaa huomioon opiskeluympäristön suunnittelussa, eli huomioidaan se, miten ärsykkeitä voidaan hallita.

Opettajan olisi erittäin tärkeää ymmärtää tällainen taipumus, koska käyttäytymisen tasolla ongelmat ärsykkeiden hallinnassa näkyvät esimerkiksi levottomuutena tai muunlaisena häiritsevänä käyttäytymisenä.

  • Jos taustalla olevia syitä ei ymmärrä, saatetaan lapsen käytökseen puuttua aivan väärällä tavalla. Siksi on tärkeää kiinnittää huomio ympäristöön ja niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat ylikuormitustilan syntymiseen, kuten älyllisesti tai sosiaalisesti haastavat tilanteet (monesta suunnasta tulee ärsykkeitä).

Kehitysvammaliitto on tuottanut opetuksen tueksi mm. Näin minä opin- ja Keinu -työkirjat. Menetelmänä on se, että lapsi itse tutustuu omaan oppimiseensa ja problematisoi omaa oppimistaan. Tätä voi kutsua metataitojen kehittämiseksi. Näihin kuuluvat erilaiset opiskelustrategiat ja tavat toimia, ja niiden avulla pystytään myös kompensoimaan vaikeuksia. Materiaalien avulla voidaan ohjata lasta itse löytämään hänelle sopivat opiskelutavat.