Vastaa kyselyyn esteettömien luontopalveluiden kehittämisestä

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Paralympiakomitea ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on esteettömän luontomatkailun asiakasymmärryksen ja olosuhteiden kehittäminen. Lisäksi hankkeessa selvitetään Kainuun matkailutoimijoiden nykyistä tarjontaa sekä esteettömyysosaamisen kasvattamisen mahdollisuuksia.

Hankkeen alkuvaiheessa halutaan selvittää esteettömiä luontopalveluita tarvitsevien henkilöiden kiinnostusta luontomatkailuun sekä esiin nousseita pullonkauloja ja kehittämisideoita.

Oheisen linkin alta löytyy kysely. Vastattuasi muutamiin kysymyksiin pääset osallistumaan vastaajien kesken järjestettävään arvontaan, jossa voit voittaa kotimaisia Kupilka-retkeilytarvikkeita.

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn

Lue lisää hankkeesta tästä linkistä

kuva, jossa henkilö käyttää liikkumisen apuvälinettä luonnossa