Kirjoita kokemuksistasi korona-ajalta. Osallistu tutkimukseen!

Tukimus kaipaa kirjoitusaineistoa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien kokemuksista korona-ajalta. 

Suuret murrokset, jollaisena pandemiaakin voi pitää, usein muuttavat arkea monella tapaa pysyvästi. Eletty elämä, tuo pienempien arkisten ja tavanomaisten sattumusten kokonaisuus, jää helposti eri näkökulmien ja suurten linjojen varjoon tällaisena aikana. Julkisuudessa on käyty esimerkiksi keskusteluja siitä, millaisessa elämäntilanteessa saatetaan olla erityisen haavoittuvaisessa asemassa korona-aikana – millaisia järjestelyitä liittyy esimerkiksi lasten vuorohoitoon, omaishoitotilanteisiin, harrastuksiin, asioimiseen tai muihin yllättäviin elämänkäänteisiin. 

Nämä ovat esimerkkejä erilaisista näkökulmista, joista pandemiaa on tarkasteltu, mutta jokainen voi kirjoittaa siitä, mikä juuri omalta kannalta tuntuu tässä hetkessä tärkeältä ja merkitykselliseltä. Omakohtaisten kirjoitusten kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten korona-aika on vaikuttanut ihmisten arkeen ja elämään, mitä ehkä on menetetty tai mikä koetaan elämässä mielekkääksi ja säilyttämisen arvoiseksi. 

Kirjoituksia kerätään vuoden 2021 loppuun saakka Tietoarkiston ylläpitämän Penna-verkkoalustan kautta.

Kirjoituksia käytetään muun muassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) tutkimuksissa ja ne arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten, jos kirjoittaja antaa siihen luvan. Osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä ja tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti (lisää tietosuojasta: https://services.fsd.tuni.fi/penna/tietosuoja)

Keruu on avoinna 31.12.2021 asti

Kutsua saa vapaasti jakaa – jokainen on tervetullut osallistumaan!

Lisätietoja: