Tarkoittaako kehitysvamma oppimisvaikeuksia vai ei?

Kysymys 

Jos on kehitysvammaisia joiden vamma on lievä ja oppimisvaikeuksista kärsiviä vielä erikseen niin mikä se oikea ero tässä sitten on? Voiko oppimisvaikeuksista körsivä pärjätä huonommin kuin kehitysvammainen vai onko kyse samasta asiasta? Ja voisiko kehitysvammainen parantaa taitojaan tai oppimistaan niin ettei edes tiedä onko kehitysvammainen vai pelkästään monista oppimisvaikeuksista kärsivä?

Vastaus 

Hei,

kiitos kysymyksestäsi.

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan tiettyjen asioiden erityistä oppimisen vaikeutta, kuten esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan oppimisvaikeutta. Joskus voidaan puhua myös laajoista oppimisvaikeuksista, jolloin henkilöllä voi olla useampia oppimisvaikeuksia ja niihin voi liittyä  myös muita kehityksellisiä erityisvaikeuksia (esimerkiksi ADHD tai kielenkehityksen häiriö).  Älyllinen kehitysvammaisuus tarkoittaa yleistä kykyä oppia, ymmärtää ja luoda asioiden välisiä yhteyksiä ja kokonaisuuksia, hallita abstrakteja käsitteitä sekä soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Tämä kyky on kehitysvammaisella henkilöllä merkittävästi keskimääräistä ikäryhmää heikompi, kun taas henkilöllä, jolla on oppimisvaikeuksia,  se ei merkittävästi poikkea keskimääräisestä.

Ero oppimisvaikeuksien ja älyllisen kehitysvammaisuuden välillä liittyy siis henkilön yleiseen kognitiiviseen kykyyn ymmärtää, päätellä ja ajatella. Tämä kyky ajatellaan olevan pitkälti synnynnäinen eikä siihen kuntoutuksella voida sinänsä vaikuttaa. Sen sijaan erityisvaikeuksien tai oppimisvaikeuksien samoin kuin arjen taitojen osalta kuntoutuksella voidaan parantaa henkilön toimintakykyä ja pärjäävyyttä. Myös kehitysvammaisella henkilöllä voi olla lisäksi kehityksellisiä erityisvaikeuksia, joita voidaan kuntouttaa. Käytännössä henkilö, jolla on lievä älyllinen kehitysvamma eikä muita kehityksellisiä erityisvaikeuksia,  voi selviytyä arjessa hyvin, kunhan saa tuen tarvitsemiinsa asioihin. Toisaalta henkilöllä, jolla on laajoja oppimisvaikeuksia, eikä hän saa tarvittavaa tukea tai kuntoutusta, voi arjessa selviytyminen olla hyvinkin haastavaa.

Ystävällisin terveisin,
Oili Sauna-aho

Kehittämis-ja asiantuntijapalveluiden johtaja, FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!