Sikiöpoikkeavuuden ilmetessä

Hyvä vanhempi!

Olen terveydenhoitajaopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötä aiheesta ”Vanhempien terveydenhoitajalta saama tuki sikiöpoikkeavuuden ilmetessä”. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda esille vanhempien näkemyksiä heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta ja tämän kokemusperäisen tiedon avulla kehittää vanhempien terveydenhoitajalta saamaa tukea.

Mikäli lapsen odotuksen aikana Sinulle on tullut tieto sikiöpoikkeavuudesta, haluaisin kuulla tarinasi. Pyytäisin Sinua kertomaan kokemuksistasi vapaamuotoisen kertomuksen muodossa. Opinnäytetyöhön osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kertomuksesi on vain minun käytössäni ja opinnäytetyön valmistuttua vastauksesi hävitetään asianmukaisesti. Opinnäytetyön loppuraportista Sinua ei voida tunnistaa. Työn on tarkoitus valmistua kevään 2014 aikana ja valmiina se löytyy Theseus-tietokannasta.

Mene osoitteeseen http://www.kyselynetti.com/s/b4572b4 ja palauta kertomuksesi 3.3.2014 mennessä.

Kuvaa kertomuksessasi perheesi tilanne ja tekemänne ratkaisut sikiöseulonnassa saadun poikkeavan tuloksen kuultuanne. Kuvaile kertomuksessasi mahdollisimman yksityiskohtaisesti neuvolan terveydenhoitajan roolia tuen antajana ja häneltä saatua tukea raskauden eri vaiheissa. Yksityiskohtaisempi vastausohje apukysymyksineen löytyy yllä olevasta osoitteesta kyselyn yhteydestä.

Jokainen vastaus on minulle tärkeä. KIITOS, että jaat arvokkaat kokemuksesi kanssani!

Elina Roiha
terveydenhoitajaopiskelija
Hämeen ammattikorkeakoulu

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta opinnäytetyöstäni, ota minuun yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen elina.roiha(at)student.hamk.fi

Vastaa viestiin