Yksilöllinen muuttovalmennus

Kun tuleva koti ja asumispalvelun järjestäjä ovat jo tiedossa, voidaan aloittaa yksilöllinen muuttovalmennus. Siinä käydään läpi monipuolisesti muuttajan elämään kuuluvia asioita ja tehdään yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka liittyvät hänen elämäänsä.

Tarkoituksena on jakaa tietoa muuttajalle tärkeistä asioista. Mitä vähemmän henkilö voi itse asioistaan kertoa tavalla tai toisella, sitä enemmän tiedonvaihtoa tarvitaan. Muuttajalle läheiset ihmiset voivat auttaa henkilökuntaa tietämään, miten auttaa ja tukea muuttajaa hyvin ja oikein hänen elämässään.

Lapsuudenkodista muuttavan henkilön vanhemmilla on paljon hiljaista tietoa, jota pyritään välittämään uudessa kodissa tukena olevalle henkilökunnalle. Omat vanhemmat tietävät usein kulmakarvojen asennosta, mitä heidän lapsellaan on mielessä. Elämäntarinan ja -historian kerääminen auttaa ymmärtämään muuttajaa persoonana.

Muuttovalmennuksessa tavoitellaan yksilön hyvää muuttoa ja tulevaa elämää, ja muuttajan omilla näkemyksillä on luonnollisesti suurin painoarvo. Sen rinnalla ovat tärkeitä myös hänet tuntevien muiden ihmisten näkemykset. Jos muuttajan omat ja hänen läheistensä tai henkilökunnan näkemykset hyvästä elämästä ovat ristiriidassa, on tärkeää löytää niistä yhteisymmärrys. Tämä edellyttää osapuolten välistä luottamusta.

Esimerkkitapaus pohdittavaksi: Miten toimia, jos henkilö itse haaveilee syövänsä joka päivä hampurilaisravintolassa sitten, kun hän pääsee omaan kotiin ja saa päättää elämästään, mutta läheiset pitävät tällaista elämäntapaa liian epäterveellisenä? Miten päästään yhteisymmärrykseen ilman kieltoja ja rajoittamista, jotka sotivat itsemääräämisoikeutta vastaan?

Vapaus ja vastuu kulkevat yhdessä. Muuttajan kanssa on hyvä keskustella etukäteen, että aikuisen elämään kuuluu vapauden lisäksi myös vastuuta alkaen arkisista asioista, kuten roskisten tyhjentämisestä. Kotiutumisvaiheessa palataan moniin käytännön kysymyksiin, kuten miten eletään kerrostalossa, mitä muille voi sanoa, miten ihmiset yleensä toimivat tietyissä tilanteissa jne.

Tulevassa kodissa on hyvä käydä vierailulla ja tutustua paitsi tiloihin, myös ihmisiin, joiden kanssa siellä ollaan tekemisissä. Joku haluaa nähdä rakenteilla olevan kotinsa peruskiven muurauksen, toista alkutekijöissään olevan rakennuksen näkeminen saattaa vain ahdistaa.

Aikakäsityskin on erilainen. Yksi pakkaa tavarat, kun on ollut harjannostajaisissa eikä malttaisi odottaa muuttoa, toinen tarvitsee paljon aikaa valmistautumiseen. Tuki-ihmisten täytyy tuntea muuttaja hyvin ja olla tarkkoja sen suhteen, mitä asioita ja missä vaiheessa käsitellään.

Yksilöllisen muuttovalmennuksen vaiheeseen kuuluu myös konkreettisen muuttosuunnitelman teko: muuttopäivä, pakkaaminen, muuttoapu, vuokrasopimus, osoitteenmuutokset, sähkösopimus, kotivakuutus ym. käytännön asiat.

Esimerkiksi laitoksesta pois muuttavien kehitysvammaisten hoitajat ja ohjaajat voivat myös tarvita muuttovalmennusta. Tunneside kauan samassa paikassa asuneeseen henkilöön on voimakas ja henkilökunnankin on toisinaan hyvä saada tukea erotessa ja oman toimenkuvan muuttuessa. Mikäli entisessä kodissa on syntynyt ystävyyssuhteita, niiden säilyttämiseen kannattaa kaikkien näkökulmasta panostaa!

Muuttajalla on oikeus tutustua häntä tulevaisuudessa tukeviin henkilöihin ennakolta. Uuden henkilökunnan tai tukihenkilöiden kanssa voidaan järjestää tapaamisia, joihin voivat osallistua myös omaiset ja mahdollisen edellisen asuinpaikan henkilökunta.

Saattaen vaihtaminen helpottaa siirtymävaihetta. Pyritään varmistamaan, että uudessakin paikassa ja uudessa arjessa on alussa mukana entuudestaan tuttuja ihmisiä.

  • yksilöllisen muuttosuunnitelman laatiminen
  • tulevaan kotiin ja sen lähiympäristöön, mahdollisiin asuintovereihin ja henkilökuntaan tutustuminen
  • yökyläily uudessa kodissa
  • mahdollisesti vähän pidempi asumiskokeilu
  • tulevan kodin suunnittelu, sisustusvalinnat
  • miten uudessa kodissa ja sen lähiympäristössä toimitaan
  • entiset ja uudet ystävyyssuhteet ja muut ihmissuhteet
  • tarkistetaan, että tarvittavat lääkärinlausunnot yms. ovat ajan tasalla, järjestetään kuljetuspalvelut uuteen kotiin yms. käytännön asiat kuntoon
  • muutto ja siihen liittyvien järjestelyjen hoitaminen
  • tupaantuliaiset tms. uuden kodin juhlistaminen.