Vinkkejä muuttovalmennukseen

Muuttovalmennuksen tavoitteena on, että muuttaja voi muuttaa uuteen kotiinsa luottavaisin mielin. Arki sujuu uusissa ympyröissä. Tunteiden ja tunnekuohujenkin läpikäynti on tärkeää.

Muuttovalmennus on suunniteltava kunkin henkilön ja hänen läheistensä tarpeiden mukaan. Yleispäteviä kaikille soveltuvia neuvoja ei voi antaa.

Ehkä seuraavasta vinkkilistasta voi kuitenkin olla apua. Listaan on koottu asioita, joita voi käsitellä muuttovalmennuksessa.

Sopeutumista edistävät rutiinit

Millaisia ovat minulle tärkeät rutiinit? Millainen on hyvä aamu tai huono aamu? Hyvät rutiinit auttavat sopeutumaan uuteen arkeen. Uni, liikunta, hyvä ruoka, tärkeät ihmissuhteet ja minua kannatteleva päivärytmi vievät jo pitkälle.

Ihmissuhteet

Ketkä ovat tulevia naapureitani tai asuintovereitani? Uuteen henkilökuntaan ja muihin ihmisiin on hyvä päästä tutustumaan etukäteen.

Ympäristö

Uudessa kodissa on hyvä vierailla etukäteen ja tutustua myös sen ympäristöön. Missä on kauppa, posti, pankkiautomaatti, peruspalvelut? Miten uudesta asuinpaikasta sujuu kulkeminen töihin tai päivätoimintaan? Onhan päiväaikaista toimintaa suunniteltu myös uudessa kodissa?

Liikkuminen

Jos kodin lähistöllä liikkumiseen tarvitaan joukkoliikennettä, sen käyttöä kannattaa harjoitella.

Terveyspalvelut

Mitä teen, kun sairastun? Lähimmän terveysaseman henkilökunnan perehdyttäminen tulevan mahdollisen asiakkaansa kohtaamiseen on tärkeää. Englannissa on kehitetty sairaalapassi, johon on koottu sairaalan henkilökuntaa varten tärkeimmät tiedot henkilöstä. Ajatusta voisi toteuttaa meilläkin.

Oman kodin kulttuuri

Jokainen luo itse oman kotinsa kulttuurin. Millaista elämää haluan elää uudessa kodissani, petaanko sängyn joka päivä, miten usein siivoan?

Odotukset ja pelot

Muuttajalla, mutta myös hänen läheisillään on toiveita ja odotuksia, usein myös pelkoja. Pelot ovat usein konkreettisia. Muuttaja tai hänen läheisensä saattavat pelätä, että joku tekee hänelle pahaa. Myös yksinäisyys voi pelottaa. Muuttovalmennuksessa on tärkeää antaa eväitä näiden pelkojen käsittelyyn ja ennakoida pelottavaksi koettuja tilanteita ja asioita.

Positiivinen riskiarviointi on väline itsemääräämisen ja turvallisuuden näkökulmien tarkasteluun. Se voi toimia apuvälineenä keskusteluissa, joissa ollaan eri mieltä mahdollisista riskeistä, mitä vaikkapa yksin asuminen tuo.

Positiivisen riskiarvioinnin avulla voidaan käsitellä esimerkiksi vanhempien kanssa heidän mahdollisia pelkojaan lapsen muuttaessa omaan kotiin ja toisaalta yksilön itsemääräämisoikeutta.

Kodin turvallisuus

Kodin turvallisuus on tärkeä ja iso asia, josta on syytä keskustella paitsi muuttajan, myös läheisten kanssa.

Kommunikaatio

Miten viestin, onko minulla kommunikaatiopassi, käytänkö kommunikoinnissa kuvia, esineitä, kehon kieltä? Mitä tarvitsen ymmärtämisen tueksi? Kuvia, eleitä...

Papunetin kuvapankissa on muuttamiseen liittyviä piktogrammeja (www.papunet.net).

Käytännön asiat

Muuttovalmennuksessa pitää käydä läpi myös käytännön asioita, kuten miten haetaan asumistukea yms. Työnjako pitää sopia, kuka mitäkin hoitaa niin, että asiat hoituvat eivätkä ihmiset jää epätietoisina yksin pohtimaan, mitä heidän pitikään tehdä.

Arjen taidot

Muuttovalmennuksessa saatetaan harjoitella arjen taitoja, kuten kodinhoitoa, taloutta ja rahankäyttöä tai kaupassakäyntiä. Opettajina voivat olla omat vanhemmat, sisarukset, ystävät tai tukena toimivat ammattilaiset.

Kodin suunnittelu

Oman kodin sisustusta voi suunnitella etukäteen ja käydä vaikka huonekalukaupassa. On hyvä miettiä, mitä tavaroita haluan viedä vanhasta kodista, ja mitä uutta ostaa. Hankintojen suhteen tukea tarvitaan taloudelliseen suunnitteluun. Mihin minulla on varaa?

Tiivistelmä omasta tuen tarpeesta

Muuttovalmennuksessa voidaan tehdä myös tiivis yhden sivun profiili henkilöstä ja hänen tuen tarpeistaan. Tällainen auttaa silloin, kun tukijaksi tulee sijainen tai muu henkilö, jonka kanssa ei päivittäin olla tekemisissä. Missä asioissa tarvitsen tukea ja miten tuet minua parhaiten?

Lisätietoa