Vastaanotolla

Vastaanotolla tulee huomioida, että kommunikointi ja asioiden selvittäminen voivat viedä aikaa. Vastaanottotilanteeseen tuleekin varata riittävästi aikaa, esim. tupla-aika.

Asiakas tarvitsee usein enemmän aikaa myös tiedon vastaanottamiseen ja tilanteessa etenemiseen. Samoin työntekijät tarvitsevat aikaa oman ilmaisunsa mukauttamiseen. Myös vuorovaikutus tarvitsee aikaa.

Mikäli mukana on esim. omainen tai tukihenkilö, myös heidän kanssaan keskustelemiseen tarvitaan aikaa.

Mikäli henkilö tarvitsee tukea yhteydenpidossa tai palveluissa, hän voi nimetä itselleen yhdyshenkilön (esim. omatyöntekijä, opettaja, ohjaaja, kuntoutusohjaaja tai sosiaalityöntekijä).

Neuvoja pähkinänkuoressa

 • Varaa aikaa.
 • Valmistaudu.
 • Panosta kontaktin luomiseen.
 • Puhu lyhyesti, konkreettisesti ja suoraan asiakkaalle.
 • Anna asiakkaalle aikaa ja varmista, että hän ymmärsi sanomasi.
 • Pyydä lupa, jos haluat käsitellä asiaa jonkun toisen henkilön kanssa.
 • Kohtele kuin ketä tahansa muutakin asiakasta, hyvin ja hienotunteisesti.
 • Henkilö voi olla herkkä kosketukselle. Kysy häneltä etukäteen, sopiiko hänelle, että esim. tunnustelet häntä. 
 • Selitä selkeästi ja yksinkertaisesti, mitä teet tutkiessasi häntä. 
 • Tarkkaile, miten asiakkaan tarkkaavaisuus kestää.
 • Pysy asiassa. Mikäli asiakas ei huomaa poistua vastaanoton päätyttyä, ohjaa hänet ulos.

Mikäli vastaanottotilanteessa on vaikeuksia, voi syitä olla useita

 1. Asiakkaalla voi olla puutteellinen käsitys siitä, mitä tapaamisen aikana tapahtuu.
 2. Asiakkaalla voi olla erilaisia pelkoja.
 3. Asiakas ei saa tarvitsemaansa tukea. Tähän voivat vaikuttaa ongelmat kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Asiakas saattaa tarvita myös emotionaalista tukea tai ylipäätään apua tilanteen hallitsemisessa.
 4. Työntekijöillä ei ole riittäviä valmiuksia kohdata kehitysvammaista ihmistä. Syinä voivat olla asenteet, ennakkoluulot ja aiemmat kokemukset. Henkilökunnalta saattaa puuttua tietoa kehitysvammaisuudesta, tai toimintatavat eivät ole kehittyneitä kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen. Kiire voi painaa päälle eikä vuorovaikutukseen ole tarpeeksi aikaa.