Vanhemmuus

Viidestä seitsemään prosenttia kehitysvammaisista ihmisistä tulee vanhemmiksi. Huomattavasti useampi kuitenkin unelmoi vanhemmuudesta ja omasta perheestä. Oman kodin sisustaminen ja jakaminen toisen ihmisen kanssa ovat monille suuria unelmia.

Osalle ihmisistä vauvankaipuu voi olla todella kipeä ja herkkä asia, joka voi tuntua jopa fyysisenä kipuna. Yksi keskustelukerta asiasta ei riitä, vaan asiaa tulee puida uudelleen aina kun unelma aktivoituu. Joskus voi olla hyväksi käydä lapsiperheissä ja tutustua toisten lapsiin ja arkeen.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai oppimisen vaikeuksia, eivät tarvitse erityistä ammatillista tukea. Perhettä ei tarvitse tukea vain siksi, että tiedetään, että vanhemmalla on kehitysvamma tai oppimisen vaikeuksia.

Lasten kasvatukseen ja perheiden selviytymiseen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi toimiva epävirallinen verkosto sukulaisineen ja läheisineen. Vanhemman kehitysvamma tai oppimisenvaikeus on kuitenkin seikka, joka on otettava huomioon silloin, kun perhe tarvitsee ammatillista tukea.

Tuettu vanhemmuus

Tuetulla vanhemmuudella tarkoitetaan työmenetelmää, jossa tuetaan vanhempien kyvykkyyttä. Vanhemmat määrittelevät mihin ja mitä tukea he tarvitsevat. He myös arvioivat tuen laatua. Tuki kohdistetaan perheen arjen hallinnan taitoihin heidän omassa elinympäristössään. Tuen tulisi myös olla jatkuvaa, perheen tarpeisiin mukautuvaa ja pitkäkestoista.

On todettu tuen tarpeen usein säilyvän koko lapsen kasvuiän ja muuttuvan lapsen kehityksen ja perhetilanteen mukaan. Tukitoimiin ei liity sanktion uhkaa.

Lähteet ja lisätietoa

  • Henttonen, Pia (2010) Monimuotoista tukea. - Perheiden tukeminen työntekijän näkökulmasta, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa. Enemmän otetta ja osallisuutta -projektiin liittyvän työntekijäkartoituksen tuloksia. Ylöjärvi: Kehitysvammaisten Tukiliitto.
  • Kantojärvi, Aila (2009a) Ajattelen että mennään eteenpäin. Vanhemmat ja kokemukset tuesta. Enemmän otetta ja osallisuutta projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Ylöjärvi: Kehitysvammaisten Tukiliitto.
Lisätietoa 

Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Äiti ei pysy kärryillä -jatkoprojekti, Kehitysvammaisten Tukiliitto