Välineitä toimintakyvyn kuvaamiseen ja arviointiin

Toimintakyvyn kuvaamista varten on kehitetty erilaisia menetelmiä. Kehitysvammapalveluiden piirissä tunnetaan mm. Kehitysvammaliitossa kehitetyt PSYTO ja TOIMI

PSYTO (psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko) on kehitetty alun perin kehitysvammaisten ihmisten mielenterveystyön haasteisiin, ja se tarjoaa mahdollisuuden pohtia psyykkistä hyvinvointia tai ristiriitoja yksilön ja ympäristön välillä. Se tarkastelee käyttäytymisongelmien ja oireiden vaikutusta arkeen ja yksilön hyvinvointiin. Asteikon tavoitteena on koota, jäsentää ja käsitteellistää lähipiirin asiakkaasta tekemiä havaintoja.

TOIMI on kehitetty Kehitysvammaliitossa 2008-2010. Toimi-kuvausmenetelmän runkona on 16 psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia tarkastelevaa asteikkoa. Lisäksi kootaan terveystietoja ja kysytään henkilön oma arvio omasta hyvinvoinnistaan. Kuvausprosessissa erityisen tärkeää on huomata henkilön elin- ja toimintaympäristö.

RAI on kansainvälinen tiedonkeruun ja havainnoinnin väline, joka on tarkoitetttu asiakkaan palvelutarpeen (terveys ja sosiaalinen tilanne) arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-järjestelmä tuottaa tietoa myös laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan.