Tuettu päätöksenteko arjessa

Tuetun päätöksenteon lähtökohtana on itsemääräämisoikeus eli ajatus siitä, että jokainen, myös apua tarvitseva ihminen kykenee tekemään päätöksiä. Joskus päätösten tekemiseen tarvitaan toisten ihmisten tukea. Tuetun päätöksenteon tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Apu valintoihin ja päätöksentekoon voi olla esimerkiksi apua

  • vaikeiden asioiden ymmärtämiseen
  • tiedonhankintaan
  • tukitoimien ja palvelujen tarpeen arviointiin sekä niiden hakemiseen
  • asunnon tai työpaikan valintaan
  • henkilökohtaisiin valintoihin ja arkipäivän asioiden pohtimiseen
  • vaihtoehtojen etsimiseen ja niiden punnitsemiseen tai
  • tehtävän valinnan tai ratkaisun etujen ja haittojen punnitsemiseen.

Valintojen ja päätösten tekeminen edellyttää harjoittelua. Kertaalleen tehty, ei-niin-onnistunut päätös ei tarkoita sitä, ettei henkilö enää jatkossa voisi tehdä uusia valintoja ja päätöksiä, myös samasta asiasta.

Oikeus tehdä myös ei-niin-viisaitakin päätöksiä

Meillä kaikilla, myös apua ja tukea tarvitsevalla henkilöllä, on oikeus tehdä myös vähemmän onnistuneita valintoja ja päätöksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ihmisen jättämistä oman onnensa nojaan eikä tarkoituksellista henkilön turvallisuuden vaarantamista.

Keskeistä on auttaa ihmistä ymmärtämään,

  • mitä vaihtoehtoja on,
  • millaisia eri mahdollisuuksia voisi olla,
  • millaisia seuraamuksia erilaisilla päätöksillä saattaa olla.

Ihmisellä on oltava myös mahdollisuuksia oppia tekemistään valinnoista ja niiden seurauksista.