TEOS-lain jatkovalmistelu ja voimaantulo

TEOS-työryhmän ehdotuksia toimeenpannaan hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa. Kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa ja piloteissa otetaan käyttöön seuraavat, nykyistä tehokkaammat toimintamallit:

  1. työtoiminnasta töihin
  2. opinnoista töihin
  3. osallisuutta tukeva toiminta.

Piloteista ja kokeiluista saatujen tulosten pohjalta lainsäädäntöä uudistetaan osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta paremmin tukevaksi.