Parisuhde

Minulla on sellainen tunne, etten voi kertoa kenellekään minulle tärkeitä ja arkoja asioita. Tuntuu yksinäiseltä ja pahalta kun elämässä ei ole ketään erityistä ihmistä, jonka kanssa voisin jakaa näitä asioita. (Ote nuoren naisen kertomuksesta.)

Ihmisillä on perustarve luoda pysyviä kiintymissuhteita. Me kaikki tarvitsemme läheisyyttä ja tunnetta yhteenkuulumisesta, joka voi poistaa yksinäisyyden ja tyhjyyden tunteen. Kehitysvammaisista aikuisista vain harva elää parisuhteessa siitä huolimatta, että se on monen toive. Tuen avulla yhä useammalla olisi mahdollisuus jakaa toisen ihmisen kanssa elämäänsä.

Parisuhteen puutetta on selitetty esimerkiksi heikon itsetunnon tai tuen puutteen syyksi. Joissakin tutkimuksissa on todettu henkilöiden kokevan itsensä kelpaamattomiksi tai tuntevansa itsensä niin epävarmoiksi, etteivät he osaa tai uskalla edes toivoa parisuhdetta. Harvoin myöskään asumispalveluissa on otettu huomioon mahdollisuutta asua yhdessä.

Lähteet ja lisätietoa

  • McConkey, Roy. 2005 Promoting friendships and developing social networks. Teoksessa Grant, Gordon Goward, Peter Richardson, Malcolm Ramcharan,Paul (toim.) 2005: Learning disability: A Life Cycle Approach toValuing People. Maidenhead: Open University Press.
  • Mari Paalanen, Helmi Paananen ja Kaisa Pasanen. 2007 Seksuaalisuus ja ihmissuhteet. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulua Stadia.
Lisätietoa