Palkkatyö työhönvalmentajan tuella

Tukea työntekijälle, työnantajalle ja työyhteisölle

Työhönvalmentaja (työvalmentaja) toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä. Hän tukee työntekijää, työnantajaa ja työyhteisöä kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentajan tuella työsuhde räätälöidään sellaiseksi, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet.

Työhönvalmennuksen avulla palkkatöitä tekee noin 500 - 600 kehitysvammaista suomalaista. Heistä suurin osa on töissä kaupan alalla, siivous- tai kiinteistönhoitoalalla, ravintola-alalla tai toimistotöissä.

Työhönvalmentajia toimii työ-, toiminta- tai työhönvalmennuskeskuksissa. Myös työ- ja elinkeinotoimistot voivat tarjota työhönvalmennusta. Ota yhteyttä oman kotikuntasi vammaispalveluihin ja tiedustele alueesi työhönvalmennuspalveluista.

Työntekijää työhönvalmentaja tukee

 • työnhaussa
 • työsuhdeneuvotteluissa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työyhteisöön tutustumisessa
 • työssä kehittymisessä ja työn jatkumisen tukemisessa
 • työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, verokortti)

Työnantajaa työhönvalmentaja tukee

 • sopivan työntekijän etsimisessä
 • työsuhdeneuvotteluissa
 • työtehtävien etsimisessä ja räätälöinnissä
 • työntekijän perehdyttämisessä työhön, työyhteisöön ja työyhteisön sääntöihin
 • työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, palkkatuen ym. tukien hakeminen)

Työhönvalmentajan tuki on tarvittaessa pysyvää. Sen määrä ja laatu räätälöidään aina työntekijän, työnantajan ja työyhteisön yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Mahdollista! -opaskirjasarja auttaa työntekijää, työnantajaa sekä työhönvalmentajaa

Aula-työkodin Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa (www.aula-tyokoti.fi) julkaistu Mahdollista!-opaskirjasarja tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi.

Työhönvalmentajan tuella työskentely pähkinänkuoressa

 • Työntekijä saa tarvitsemansa tuen työhönvalmentajalta
 • Työntekijä työskentelee tavallisella työpaikalla
 • Työntekijällä on työsopimus
 • Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
Lisätietoa