Päivähoito

Kunnat tarjoavat päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkipaikoissa sekä kunnallisiin päiväkoteihin verrattavissa ostopalvelupäiväkodeissa.

Päivähoitoon perheillä on subjektiivinen oikeus. Siellä hoidetaan alle kouluikäisiä lapsia. Päiväkodeissa hoidetaan myös vanhempia lapsia, jos lapsen olosuhteet niin vaativat. Päivähoitoa järjestetään osapäiväisenä ja kokopäiväisenä. Vuorotyössä olevien vanhempien on mahdollista hakea hoitoa myös illoiksi ja öiksi.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Se tehdään yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa. Mikäli lapsella on erityisen tuen tarvetta, tämä ja siitä seuraavat toimenpiteet kirjataan tähän suunnitelmaan. Vanhempien rooli on hyvin keskeinen, kun lapselle tehdään suunnitelma.

Nykyisin puhutaan kasvatuskumppanuudesta, jolla halutaan korostaan vanhempien roolia myös suunnittelussa. Tarvittaessa myös sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja koulutoimen henkilökunta ottaa osaa suunnitelman laatimiseen.

Kehitysvammaiset lapset voivat joskus olla päivähoidossa vain kuntoutuksellisista syistä. Silloin päivähoitomaksut voivat poiketa tavallisista.

Päivähoitoon haetaan neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Jos huoltajan elämäntilanne vaihtuu nopeasti, on päivähoitoa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoidon maksu perustuu huoltajan tai huoltajien tuloihin. Päivähoitopaikkaa haetaan kotikunnasta.

Kehitysvammaisen lapsen hoito päiväkodissa perustuu lakiin lasten päivähoidosta, perusopetuslakiin ja /tai lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta.

Lisätietoa