Minulla tai läheiselläni on FASD, mitä teen?

Löydät tältä sivulta ensitieto-ohjeita. Nämä ohjeet ovat sinulle hyödyllisiä silloin kun epäilet, että sinulla tai läheiselläsi on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Ohjeet voivat olla hyödyllisiä myös silloin kun sinä tai läheisesi on saanut FASD-diagnoosin.

1. Hankin tietoa FASDista

Hankkimalla tietoa FASDista, ymmärrät paremmin, millaisia vaurioita alkoholi voi aiheuttaa aivoille ja hermostolle. Tieto auttaa myös ymmärtämään poikkeavaa käyttäytymistä sekä muita erityispiirteitä.

Internetissä on paljon erilaista tietoa FASDista. Muista, että osa netissä olevasta tiedosta sisältää paljon negatiivissävytteisiä yleistyksiä ja väärinkäsityksiä. Siksi lähteisiin on hyvä suhtautua aina kriittisesti.

  • Lue lisää siitä, millaisia vaurioita sikiöaikainen alkoholialtistus aiheuttaa.
  • FASD voi näkyä myös kasvuhäiriöinä ja poikkeavina kasvonpiirteitä, mutta aina näin ei ole. 

2. Hakeudun tutkimuksiin

Kun epäily alkoholialtistuksesta on syntynyt, on syytä hakeutua tutkimuksiin perusterveydenhuollon kautta.

Tutkimuksen jälkeen moniammatillinen tiimi keskustelee yhdessä perheen (ja/tai asiakkaan) kanssa arvioinnista.

  • Arvioinnissa käsitellään sitä, millä tavalla FASD vaikuttaa sellaisilla aivojen alueilla kuin esimerkiksi kieli, muisti ja tarkkaavaisuus.
  • FASD vaikuttaa jokaiseen yksilöön eri tavalla. Arviointiin tutustuminen voi auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tuottavat sinulle tai läheisellesi haasteita. Se voi myös auttaa tunnistamaan, mitkä ovat vahvuuksia!
  • Sosiaalihuolto laatii arvioinnin ja diagnoosin perusteella asiakassuunnitelman. Asiakassuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Muista, että asiakkaan äänen kuuleminen on lähtökohta asiakassuunnitelman laatimiselle. Asiakkaalla on oikeus olla tässä prosessissa mukana.

3. Laadin suunnitelman

Kun olet selvillä, mihin FASD vaikuttaa ja missä asioissa tarvitset apua, voit alkaa pohtimaan tapoja ja keinoja, joiden avulla onnistut paremmin arjessa.

  • Tapojen ja keinojen on hyvä lähteä vahvuuksista.
  • Tavat ja keinot tukevat sopivia oppimistyylejä ja vahvistavat voimavaroja.

4. Etsin tukea itselleni/läheiselleni

Löydät tukea ja tietoa suomeksi FASDista Kehitysvammaliiton sivuilta ja Verneri.netin FASD–tietopankista.
Sivuja päivitetään aktiivisesti. Niillä tiedotetaan vertaistuesta, koulutuksista ja FASD-mentoroinnista.

Kehitysvammaliitto ylläpitää ja johtaa FASD Suomi-verkostoa. Siihen kannattaa liittyä!

FASD Suomi -verkosto kokoaa yhteen FASD – osaajia. Verkoston tavoitteena on kehittää ja jakaa tietoa FASDista Verkosto on täysin anonyymi.

Voit liittyä FASD Suomi-verkostoon tästä linkistä!

Lisätietoa 

Linkkejä:

FASDiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä:

Sari Somer, FASD-asiantuntija, Kehitysvammaliitto
sari.somer(at)kvl.fi,
puh. 044 906 3765

Tea Kairi, asiantuntija, Kehitysvammaliitto
tea.kairi(at)kvl.fi,
puh. 050 537 0196