Mikä on turvaraja?

Turvallisen raskaudenaikaisen alkoholinkäytön rajaa ei ole pystytty osoittamaan. Alkoholin vaikutukset sikiöön ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat muun muassa äidin aineenvaihdunnasta. Vaikka 1-2 viikoittaisen alkoholiannoksen ei ole voitu osoittaa vaurioittavan sikiötä, sen ei myöskään ole osoitettu olevan sikiölle turvallista.

Suositusten antamisen ongelmana on myös, että annoskoot ovat kasvaneet ja alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt. Yksi alkoholiannos on esimerkiksi yksi keskiolutpullo tai 12 cl viiniä, mutta olutta myydään usein tuopeissa, viinejä 16 cl:n ja 24 cl:n annoksina.

Ennusteiden tekeminen vaikeaa

Erityisesti alkuraskauden aikana runsas ja humalahakuinen alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa elinten kehityksen häiriintymistä ja epämuodostumien syntyä. Raskauden edetessä alkoholinkäyttö voi vaikuttaa sikiön keskushermostoon.

Se, kuinka paljon äiti on raskauden aikana alkoholia nauttinut, ei välttämättä ennusta lapsen tulevaa kehitystasoa. Kuitenkin tiedetään, että mitä kauemmin alkoholinkäyttö raskauden aikana jatkuu ja mitä enemmän äiti juo, sitä todennäköisempää on lapsen vaurioituminen, vakavastikin.

Naisilla suurkulutuksen rajana pidetään 16 alkoholiannosta viikossa tai viisi kerta-annosta. Näin suurten alkoholimäärien on selkeästi todettu lisäävän sikiövaurioiden riskiä.

Turvallisinta on pidättäytyä alkoholinkäytöstä kokonaan raskauden aikana ja jo raskautta suunniteltaessa.

Lisätietoa 
  • Autti-Rämö, Ilona; Fagerlund, Åse; Korkman, Marit (2008) Miten tunnistat sikiön alkoholivauriot? Suomen lääkärilehti 6/2008 vsk 63.
  • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.