Lukutukitoiminnan hyödyt

Lukeminen on hankalaa monelle kehitysvammaiselle, hyvin iäkkäälle ja muistisairaalle ihmiselle. Ilman lukemisen apua moni heistä on vaarassa syrjäytyä kielellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti.

Lukutukitoiminnalla on havaittu olevan monia myönteisiä vaikutuksia kehitysvammaisten, hyvin iäkkäiden ja muistisairaiden ihmisten hyvinvointiin.

Lukutukitoiminta

  • turvaa tiedonsaantia ja vahvistaa osallisuutta,
  • antaa mahdollisuuden lukuelämyksiin, jotka avartavat kokemuspiiriä,
  • tuo mielekästä sisältöä arkeen ja yksikön viikko-ohjelmaan,
  • virkistää ja piristää sekä rauhoittaa ja rentouttaa,
  • tukee ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja,
  • vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemusta yksikössä.

Lukuhetki tukee vuorovaikutusta

Lukutuki järjestää lukuhetkiä sekä pienryhmille että asiakkaille kahden kesken. Lukutukitoiminnassa lukeminen on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen työväline. Lukuhetki on läsnäolon ja yhdessäolon hetki, johon asiakas saa osallistua sellaisena kuin on, vailla suorituspaineita.

Teksti, jonka lukutuki lukee ääneen, tarjoaa lähtökohdan vuorovaikutukselle. Ihmisen on usein helpompi ja luontevampi kertoa omista kokemuksistaan ja käsityksistään, kun hän on ensin kuullut jutun tai tarinan jonkun toisen ihmisen kokemuksista.