Löydä oma tarinasi® -vertaisryhmä

Kehitysvammainen nuori on elämässään monien uusien asioiden ja muutosten äärellä muiden nuorten tavoin. Itsenäisen ja oman näköisen elämän etsimisessä hyödyttää mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia. On tärkeää, että nuori ei jää yksin, vaan saa tukea myös vertaisilta.

Löydä oma tarinasi® -vertaisryhmä

Löydä oma tarinasi® on Mieli ry:n rekisteröimä vertaisryhmämalli.

Vertaisryhmät on suunnattu nuorille aikuisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea elämäntilanteessaan ja haluavat jakaa kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan vertaisryhmässä. Ryhmän teemoja ovat esimerkiksi oma elämäntarina, itseluottamus, yksinäisyys, arki ja tulevaisuus. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea varhaisessa vaiheessa sekä ehkäistä esimerkiksi yksinäisyyden syvenemistä.

Kehitysvammaliitto on mukauttanut Löydä oma tarinasi® -vertaisryhmien toimintaa kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.

  • Toiminta noudattaa Löydä oma tarinasi® -ryhmien perusrakennetta.
  • Ryhmä perustuu vertaisuuteen ja voimavarakeskeisyyteen.
  • Osallistumiseen riittää nuoren oma halu ja kokemus tuen tarpeesta.
  • Ryhmien rakenne ja toiminta on ammatillisesti ohjattua.
  • Sisällöt ja käsiteltävät aiheet muodostuvat osallistujien toiveista ja tarpeista.
  • Tutustumista, aiheiden käsittelyä ja ymmärtämistä tuetaan luovin ja toiminnallisin menetelmin, jotka on mukautettu kehitysvammaisten nuorten tarpeisiin.

Kokemuksia vertaisryhmistä

Mukautettuja ryhmiä on kehitetty yhdessä kehitysvammaisten nuorten aikuisten, vammaispalvelujen sekä Mieli ry:n ja paikallisten kriisikeskusten kanssa. Ryhmiin on osallistunut yhteensä 20 kehitysvammaista nuorta aikuista kolmella paikkakunnalla.

Vammaiset nuoret pitivät toimintaa tärkeänä. Esille nousseita aiheita olivat esimerkiksi suhteet kavereihin, läheisiin ja työntekijöihin, kiusaaminen, terveys ja työ. He rohkaistuivat keskustelemaan ja saivat kokemuksen kuulluksi tulemisesta. He oppivat toisiltaan ja itsestään uusia asioita. Vertaistuki ilmeni mm. neuvojen antamisena, saamisena ja osallistujien keskinäisenä myötätuntona. Osallistujien mieliala koheni ja luottamus vahvistui.

Ryhmät toteutettiin vammaispalvelujen ja kriisikeskusten yhteistyönä. Ne tukivat ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kehittämistä ja yhteistä oppimista.

Löydä oma tarinasi® -ryhmien toteuttaminen kehitysvammaisille nuorille

Ryhmän voi toteuttaa esimerkiksi mielenterveysseuran ja vammaisjärjestön tai vammaispalvelujen yhteistyönä. Saat tietoa ja tukea ryhmien perustamiseen Kehitysvammaliitosta.

Jos haluat järjestää ryhmän paikkakunnallasi, ota yhteyttä niina.sillanpaa(at)kvl.fi

Lisätietoa mielenterveyden vahvistamisesta: