Lapsen tukeminen oppimisessa

Oppimisen tukemisessa korostuu viisi keskeistä asiaa:

 • struktuuri,
 • pysyvyys,
 • lyhyet opetustuokiot,
 • monipuolisuus ja
 • toisto.

Tiettyjä muotoja ja värejä voi käyttää aina määrittämään tiettyjä alueita, esimerkiksi punainen kolmio matematiikan tehtäviin tai sininen ympyrä lukutehtäviin.

Kuvallisia vihjeitä voi käyttää muistuttamaan rutiineista, esimerkiksi tikku-ukkoja ilmaisemaan toimintoja.

Oppitunteja voi kuvata yhden sivun aivokartalla tai muistikartalla (brain map, memory map). Karttojen avulla lapsen kyky ajatella graafisten suhteiden käsitteillä lisääntyy. Lasta voi kannustaa luomaan omia karttojaan.

Luokassa kannattaa rajoittaa kerralla esillä olevien esineiden ja välineiden määrää.

Esimerkiksi kun ilmoitustaulu ei ole käytössä, sen voi peittää vaaleanharmaalla kankaalla. Työvihkot kannattaa pitää siisteinä ja jättää paljon valkeita alueita sivuille.

 • Sen sijaan, että käyttäisit sivulla 25 kuvaa, käytä vain viittä.

Kehitysvammaliitto on tuottanut opetuksen tueksi mm. Näin minä opin- ja Keinu-työkirjat. Menetelmänä on se, että lapsi itse tutustuu omaan oppimiseensa ja problematisoi omaa oppimistaan. Tätä voi kutsua metataitojen kehittämiseksi. Näihin kuuluvat erilaiset opiskelustrategiat ja tavat toimia, ja niiden avulla pystytään myös kompensoimaan vaikeuksia. Materiaalien avulla voidaan ohjata lasta itse löytämään hänelle sopivat opiskelutavat.

Vinkkejä opettajalle

Opetusta koskevat ohjeistukset ovat hyvin pitkälti samantyylisiä kuin autistisen lapsen ohjaamisessa (Valkonen 2011).

Seuraava lista perustuu Streissguthin (1997) laatimaan listaan luokanopettajille, mutta ohjeita voivat soveltaa muutkin kuin alkoholivaurion saaneiden lasten kanssa työskentelevät:

 • säilytä rauhallinen, säännönmukainen ympäristö
 • luo selvät, pysyvät säännöt
 • käytä yksinkertaisia, konkreetteja ohjeita
 • auta oppilasta asettamaan realistisia tavoitteita
 • valvo lapsen suoriutumista helpottaaksesi onnistumista, vältä toistuvia epäonnistumisia ja ehkäise kontrollin menetystä
 • tasapainota struktuuria antamalla lapselle vastuuta
 • ennakoi muutoksia ja ohjaa siirtymätilanteissa
 • opeta toiminnallisia ja sosiaalisia taitoja luokassa
 • tee tiivistä yhteistyötä perheen kanssa
 • ajattele lapsen elämänkaarta: kehitä sellaisia työskentelytapoja, jotka toimivat sekä nyt että tulevaisuudessa.
Lisätietoa 
 • Streissguth, A. (1997) Fetal Alcohol Syndrome. A guide for families and communities. Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.
 • Valkonen, Kirsi (2011) Alkoholialtistuksen vaikutukset aivojen kehitykseen ja FASD-lapsen kuntoutus. Teoksessa Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Vaarla, Suvi (Toim.) Kehitysvammaliitto
 • Valkonen, Kirsi (2003) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto.