Laitoshoito

Tarvittaessa kunta voi järjestää tai ostaa kehitysvammaiselle henkilölle laitoshoitoa. Laitokset tarjoavat erityistason hoitoa muun muassa psykiatrista ja lääkinnällistä hoitoa sekä kuntoutusta tarvitseville. Osassa laitoksissa on osastoja, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi autististen ihmisten kuntoutukseen.

Hoito ja kuntoutus rakentuvat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämisen laatu. Tähän kuuluvat yksilöllisistä tarpeista lähtevä hyvä perushoito sekä peruskoulun suorittaminen sekä monipuoliset mahdollisuudet omatoimiseen harrastustoimintaan.

Laitoshoito perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 2 §, 35 §.