Kuljetuspalvelut

Jos henkilöllä on kohtuuttoman paljon vaikeuksia käyttää joukkoliikennettä, on hänellä subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja. Sen lisäksi hänellä on tarvittaessa oikeus myös saattajaan. Näitä hän voi käyttää työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkoilla. Jos taksin tai invataksin kuljettajan antama apu ei riitä, järjestetään saattajapalvelu.

Työ- ja opiskelumatkat korvataan tarpeen mukaan kokonaisuudessaan. Asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Kunnan sosiaaliviranomaiselta kannattaa kysyä, mitä todistuksia tai arviointeja hakemukseen tarvitaan.

Vaikeavammaisuus ei aina tarkoita fyysistä vammaa, vaan se voi johtua myös siitä, että henkilöllä on pahoja pelkotiloja tai että hän käyttäytyy aggressiivisesti.

Perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § ja 9 §, asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 §, 5 § ja 8 § sekä sosiaalihuoltolakiin.