Kotiutuminen

Muuton jälkeinen tuki on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin etukäteen tapahtuva valmennus. Alussa tarvitaan intensiivistä apua ja tukea, mielellään tutuilta ihmisiltä, jotta rutiinit alkavat muodostua.

Tavoitteena on omannäköinen elämä. Se voidaan saavuttaa yksilöllisen ja tarpeiden mukaan räätälöidyn, joustavan tuen avulla. Yhteistyö muuttaneen henkilön läheisten kanssa on tärkeää.

Ensi alkuun on olennaista saada arkiset rutiinit yhdessä henkilön kanssa kuntoon. On opeteltava reitit kauppaan, tutustuttava sen valikoimaan ja tarvittavien tuotteiden sijaintiin, tiedettävä missä on posti ja pankkiautomaatti jne., tutustuttava uuden ympäristön peruspalveluihin.

Myötämielinen asennoituminen edistää kotiutumista.

Myös vanhemmat voivat tarvita omaa muuttovalmennusta. Muuton jälkeiseen uuteen elämään kohdistuu suuria toiveita, mutta joskus kaikki ei sujukaan ongelmitta tai vanhempien odotukset ja muuttajan itsensä käsitykset hyvästä elämästä eivät kohtaakaan. Oman aikuisen lapsen itsemääräämisoikeus voi olla kova pala. Miten ylläpitää kannustavaa ilmapiiriä ja uskoa onnistumiseen – myös vanhemmissa? Vanhemmat saattavat tarvita paljon keskustelua muuton jälkeen. On tärkeää miettiä yhdessä, millaisia ratkaisuja voidaan löytää niissä asioissa, missä kaikki ei sujukaan odotetulla tavalla.

Kotiutuminen on pitkä prosessi, joka vie ainakin vuoden. Kun muutosta on kulunut hieman aikaa, voidaan alkaa tarkastella, onko omannäköinen elämä toteutunut. Onko muuttanut henkilö päässyt osaksi lähiyhteisöään? Osallisuutta voi arvioida mm. sen perusteella, miten henkilö pystyy hyödyntämään lähiyhteisönsä harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tai mitä hän itse voi antaa uudelle lähiyhteisölleen.

Osa asioista pysyy samana

Vaikka ihminen muuttaa, kaikki asiat elämässä eivät mullistu. Nekin asiat on hyvä käydä läpi, mitkä pysyvät ennallaan. Omat läheiset ihmissuhteet jatkuvat, ehkä uudella tavalla. Uimahallissa voi edelleen käydä lauantaisin, aikakauslehti tulee uuteenkin kotiin perjantaisin jne.

Olemassa olevien ihmis- ja ystävyyssuhteiden jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Muuttaja tarvitsee tukea myös ihmissuhteiden ylläpitämiseen.

Kaikkea ei tarvitse osata!

Muuttaessa ei tarvitse osata kaikkea. Elämä opettaa ja kaikki meistä oppivat asioita myös kantapään kautta.

  • kotiutumisen tukeminen
  • yhteydenpito entiseen kotiin ja ihmissuhteisiin
  • jonkin ajan kuluttua tilanteen tarkistaminen: onko kaikki hyvin, mitä pitäisi muuttaa
  • uuden ja entisen kodin henkilökunnan tiedonvaihto tarvittaessa
  • tavoitteena hyvä arki
  • yhteistyössä päätetään, milloin muuttovalmennus päättyy.