Kaltoinkohtelu

Seksuaalinen kaltoinkohtelu on vasten omaa tahtoa tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Sitä voi olla esimerkiksi

 • seksiin tai vartaloon liittyvä seksuaalinen vihjailu
 • uhkailu, kiristäminen, johdattelu, viettely, lahjonta tai pakottaminen yhdyntään, suuseksiin tai suutelemiseen
 • seksiin liittyvien asioiden katsomaan ja kuuntelemaan pakottaminen
 • pakottaminen koskemaan itseään tai toista, väkisin koskettelu
 • luvatta kuvaaminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja seksuaalisten kuvien levittäminen (myös internetin kautta)
 • raiskaus
 • seksuaalisten tekojen ostaminen tavaralla, päihteillä tai rahalla
 • seksuaalista kaltoinkohtelua on myös, jos toinen osapuoli on esimerkiksi sammuneena tai muuten tiedottomassa tilassa ja toinen osapuoli suorittaa tälle jonkin seksuaalisen teon
 • kaltoinkohtelua voi tapahtua kasvotusten, puhelimen tai internetin välityksellä
 • kaltoin kohtelija voi olla mies tai nainen, aikuinen tai toinen alaikäinen

Erään tutkimuksen mukaan viisi prosenttia kehitysvammaisista vastaajista kertoi, että heille oli tehty seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Neljä prosenttia vastaajista kieltäytyi kommentoimasta aihetta käsittelevää kysymystä, vaikka vastaamatta jättäminen oli muuten epätavallista. Vastaajista 12 prosenttia kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi viimeisen vuoden aikana, viisi prosenttia kieltäytyi vastaamasta kysymykseen ja 11 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa.

Lähityöntekijöiltä saadut erilliset arvioinnit vahvistivat haastatteluista saatua kuvaa. Käsitteet kuten pahoinpitely, lähentely tai raiskaus voivat olla kehitysvammaiselle ihmiselle vaikeita käsittää. Kehitysvammaliiton tekemissä haastatteluissa esimerkiksi sanan raiskaus merkitystä jouduttiin vastaajille selvittämään, ja noin yksi kymmenestä vastasi samassa haastattelussa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa koskevaan kysymykseen "en osaa sanoa".

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa 71 prosenttia haastatelluista lievästi kehitysvammaisista ei osannut selittää, mitä "raiskaus" on.

Kaltoinkohtelun selvittäminen

Kaltoinkohtelun selvittäminen voi monesti olla kehitysvammaiselle henkilölle vaikeaa. Jos sanallinen ilmaisu on hankalaa, on tapahtuneesta vaikea saada johdonmukaista kuvaa. Koettu hätä, kipu ja muut tunteet vielä lisäävät ilmaisun vaikeutta.

Moni sujuvasti puhuva kehitysvammainen henkilö voi mennä shokkiin eikä pysty kertomaan loogisesti tapahtuneesta.

Jos tekoa ei ole kukaan nähnyt, se saattaa tulla esille erilaisina haasteellisina tilanteina esimerkiksi asuinyhteisössä. Henkilöllä voi esiintyä esimerkiksi painajaisia, unettomuutta, masentuneisuutta tai ärtyisyyttä sekä kipuja ja sairauksia. Hälytyskellojen on hyvä soida siinä vaiheessa, kun huomataan henkilön käytöksen muuttuneen. Silloin on tärkeää alkaa selvittää, mistä tilanne on mahdollisesti saanut alkunsa. Väkivaltainen kokemus on voinut olla niin voimakas, että se on mennyt yli kehitysvammaisen ihmisen ymmärryksen. Se ei silti tarkoita sitä, että kokemus ei vaikuttaisi.

Vaikka tapahtunutta ei ymmärrä, keho muistaa ja reagoi. Myös mieli palaa käsittämättömään tapahtumaan aina uudestaan. Ymmärtämisvamman takia tapahtuneen selvittäminen vaatii läheisiltä ja viranomaisilta aikaa ja kärsivällisyyttä, konkreettisia kysymyksiä, toistoja ja monien erilaisten selvittelytapojen kokeilua. Selvittelyn tulee olla hienotunteista, sitä pitää tehdä ajatuksen ja ajan kanssa, jotta se ei aiheuttaisi suurempaa traumaa kuin itse koettu tapahtuma.

Lähteet ja lisätietoa

 • Henttonen, Pia. Seksuaaliterveyden edistämisen strategiat -essee. Seksologian erikoistumisopinnot.
 • McCabe, M. P. Cummins R. A. & Reid, S. B. (1994) An empirical study of the sexual abuse of people with intellectual disability. Sexuality and Disanility, Vol. 12. no 4, 297-306.
 • Seppälä, Heikki (1996) Voiko se olla totta? Kehitysvammaiset ja seksuaalinen hyväksikäyttö -koulutus 29.10.1996. Tiivistelmä koulutuksesta. Kehitysvammaliitto ry.
 • Seppälä, Heikki (1997) Vaikuttavat viestit. Opas kehitysvammaisten mielenterveyden jakäyttäytymisen arviointiin. Kehitysvammaisten mielenterveyspalvelut -projekti. Kehitysvammaliitto ry. Helsinki.
 • Seksuaalinen kaltoinkohtelu (www.vaestoliitto.fi)