Itsemääräämisoikeus, terveys ja turvallisuus

Itsemääräämisoikeus ja sen käyttäminen saattavat joskus olla ristiriidassa henkilön turvallisuuden ja terveyden varmistamisen kanssa.

Itsemääräämisen maksimointi ei tarkoita heitteillejättöä. Se tarkoittaa asioiden järjestämistä siten, että aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti etsitään henkilölle soveltuvia tapoja määrätä itse elämästään. Usein tämä tarkoittaa totuttujen toimintakäytäntöjen muuttamista ja uudenlaisten ratkaisujen ja mahdollisuuksien etsimistä ja kokeilua.

Tavoitteena on tilanne, jossa ihminen voi maksimaalisesti käyttää itsemääräämisoikeuttaan ja elää omannäköistään elämää, joutumatta kuitenkaan aidosti vaaralle alttiiksi.

Toisinaan on tarpeen pohtia, voiko itsemääräämisoikeuden käyttöön liittyä jotakin aidosti vaarallista. Tällöin on huolellisesti pohdittava ja tasapainotettava henkilön omia valintoja suhteessa terveys- ja turvallisuusnäkökulmiin. Tällöin tehdään näkyväksi yhtä lailla se, miksi jokin asia on henkilölle tärkeä, mitä se hänelle merkitsee kuin se, millaista vaaraa asian toteutumisesta voisi mahdollisesti aiheutua.

Tilanteissa, joissa itsemääräämiseen liittyvien kysymysten ja turvallisuusseikkojen arvioidaan olevan ristiriidassa, voi apuna käyttää esim. Vaaka-työkalua tai positiivisen riskiarvioinnin mallia.