Itsemääräämisoikeus ja haastava käyttäytyminen

Myös ympäristön näkökulmasta kaikkein haastavimmin käyttäytyvillä ihmisillä on oikeus itsemääräämiseen. Itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa kaikissa tilanteissa, ja sitä voidaan rajoittaa vain perustellusta syystä.

Perusteltu syy itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle on esim. se, että henkilö on vaaraksi itselleen tai muille ihmisille. Olennaista on erottaa toisistaan, milloin henkilö

  • aiheuttaa itselleen tai muille todellista vaaraa (perusteet itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle täyttyvät),
  • aiheuttaa itselleen ja muille epämiellyttäviä tai kiusallisia tilanteita (ei perusteita itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle).

Haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa työskentelevien ihmisten on tärkeää tuntea rajoitetoimenpiteitä käsittelevä lainsäädäntö. Säädöksiä on myös kyettävä tulkitsemaan arjen tilanteissa.

Haastavasti käyttäytyvien ihmisten kohdalla olennainen osa itsemääräämisen tukemista on syiden etsiminen käyttäytymisen taustalla. On kenties tehtävä sopeutuksia henkilön ympäristöön, jotta se vastaisi paremmin hänen tarpeitaan. Usein on tehtävä sopeutuksia myös henkilön ympärillä toimivien ihmisten toimintaan: tarkasteltava toimintakäytäntöjä, niiden yhdenmukaisuutta sekä sitä, millainen tuki henkilön kohdalla toimii ja millainen ei. Tavoitteena on räätälöidä arkea yksilöllisesti niin, että myös haastavaksi koetun henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu. Tällöin hänen

  • arkensa ja elämänsä on hänen itsensä näköistään,
  • arjessaan toteutuvat ja ovat läsnä hänelle tärkeät asiat (mm. tekemiset, ihmiset, asiat, rutiinit)
  • on mahdollista mahdollisimman pitkälle vaikuttaa itse arkensa ja päiviensä kulkuun
  • on ylipäätään hyvä olla.

Näiden asioiden mahdollistaminen edellyttää perusteellista pohjatyötä henkilön itsensä, hänen läheistensä ja hänet hyvin tuntevien henkilöiden kanssa.

Maksimoimalla ihmisen itsemääräämisoikeus jokapäiväisessä elämässä voidaan tarkastella, millaisia vaikutuksia tällä on haastavaksi koettuun käyttäytymiseen. Usein vaikutus on suotuisa.

Haastavissa tilanteissa on aina muistettava pohtia, missä määrin haastavan käyttäytymisen taustalta löytyy itsemääräämistä heikentäviä tekijöitä, esim. kokemuksia siitä, ettei voi itse vaikuttaa siihen mitä tapahtuu.