Itsemääräämisoikeuden tukeminen

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on periaatteena laajalti tunnustettu oikeus ja lähtökohta. Arjessa tilanne voi kuitenkin muuttua mutkikkaammaksi, eikä itsemääräämisoikeus aina toteudu lain edellyttämällä tavalla.

Myös hoitoa ja palveluja järjestettäessä potilaan tai asiakkaan itsemääräämisoikeus ja sen kunnioittaminen on kaiken lähtökohta. Tavoitteena on maksimoida asiakkaan tai potilaan itsemäärääminen, turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta.

Tuki itsemääräämisoikeuden käyttämiseen on aina yksilöllistä. Tärkeintä on löytää ne asiat, jotka auttavat juuri kyseistä ihmistä ymmärtämään asiaa ja sen eri ulottuvuuksia. Itsemääräämisoikeuden käyttöä voi tukea esimerkiksi

  • selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja yhdessä henkilön kanssa,
  • keskustelemalla eri vaihtoehdoista, niiden eri puolien punnitsemista,
  • tukemalla henkilöä asioiden kokeilemisessa,
  • käymällä jossain paikan päällä yhdessä henkilön kanssa.

Usein itsemääräämisoikeuden tukemisessa on kyse unelmien toteuttamisesta. Unelmat voivat olla suuria tai pieniä.

Lue, miten ohjaajana toimiva Joni auttaa Janicaa unelmoimaan ja toteuttamaan unelmiaan.

Katso Janican ja Jonin video:

Kyky käyttää itsemääräämisoikeutta voi vaihdella

Vammasta ja mahdollisesta vajaavaltaisuudesta riippumatta ihmisellä on aina oikeus päättää niistä asioista, jotka hän itse ymmärtää ja joista hän kykenee päättämään. Jokainen kykenee päättämään omista asioistaan, vähintäänkin jossain määrin.

Henkilön kyvystä tehdä päätöksiä ei tule tehdä kokonaisvaltaisia päätelmiä, vaan kapasiteettia tulee aina arvioida asia- ja tilannekohtaisesti. Jos henkilö ei tässä hetkessä kykene itse päättämään jotakin asiaa, voi hän kyetä siihen myöhemmin tai jossain toisessa tilanteessa. Jos hän ei kykene päättämään jostain suuresta asiakokonaisuudesta, voi hän päättää ainakin jostakin siihen liittyvästä.

Päätöksiä ja valintoja voi tehdä, vaikkei siihen täysin itsenäisesti kykenisikään.