Ihmissuhteiden tukeminen

Aikuisuuteen kuuluu kiinteästi irrottautuminen lapsuuden kodista ja oman elämän haltuunotto. Edelleenkin usein kehitysvammaisuus määrittelee elämänpolkua enemmän kuin ihmisen oma tahto. Palvelujärjestelmä tarjoaa melko vähän vaihtoehtoja, esimerkiksi siihen miten kehitysvammainen aikuinen ihminen asuu ja ketä hän tapaa, mitä harrastaa tai missä käy töissä. Ystävyys- ja ihmissuhteiden määrään ja laatuun vaikuttavat merkittävästi myös se, kykeneekö ihminen liikkumaan yksin vai tarvitseeko hän tukea siihen.

Usein lähimmiksi ystäviksi valikoituu sattumalta yhdessä asuvien ihmisten ryhmä. Toisinaan esimerkiksi asumispalveluja tarjoava henkilökunta ei tunne asukkaan elämän eri vaiheissa olleita tärkeitä ihmisiä. Ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitäminen saattaa vaatia lähihenkilöiltä aktiivista tukea.

Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että tärkeät ihmissuhteet tunnistetaan. Tunnistamiseen voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia sosiaalisten suhteiden karttoja. Karttaan henkilö nimeää ja kuvaa itselleen tärkeitä henkilöitä ja mitä he merkitsevät hänelle itselleen. Karttaan henkilö voi myös kirjata henkilöitä, joita hän ei syystä tai toisesta voi tavata vaikka haluaisikin. Sen avulla voidaan myös pohtia, miten tilanne voitaisiin ratkaista.

Toiseksi keskeistä on, että ihmiselle haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia liittyä itseään kiinnostavien ihmisten joukkoon. Nykyisin tähän voi antaa uuden mahdollisuuden esimerkiksi henkilökohtainen apu. Kolmanneksi keskeistä on, minkälaiset sosiaaliset taidot henkilöllä on ja erityisesti miten hän kykenee ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Ylläpitäminen tarkoittaa erilaisten ristiriitatilanteiden selvittämistä sekä omien ja toisen tunteiden tunnistamista. Riitatilanteiden selvittäminen vaatii empatiakykyä, eli kykyä ymmärtää toiselle sanoin tai teon aiheuttamaa mielipahaa. Tunteiden ilmaiseminen avoimesti syventää ystävyyssuhteita. Näissä kaikissa kehitysvammainen ihminen saattaa tarvita aktiivista tukea.

Lähteet ja lisätietoa

Mari Paalanen, Helmi Paananen ja Kaisa Pasanen. 2007 Seksuaalisuus ja ihmissuhteet. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulua Stadia.

Lisätietoa