Hyväksikäyttö

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö käyttää asemaansa hyväkseen taivuttamalla alaikäisen nuoren tai esimerkiksi vammaisen aikuisen sukupuoliyhdyntään tai muuhun tekoon, joka loukkaa toisen henkilön itsemääräämisoikeutta olennaisesti.

Hyväksikäytön tunnusmerkkejä on myös se, että henkilö on riippuvuussuhteessa toiseen, esimerkiksi vammainen henkilö hoitajaansa.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Seksuaalisen hyväksikäytön epäilys on aina selvitettävä. Tilanteen selvittäminen voi vaatia monenlaisia kommunikoinnin apuvälineitä, kuten valokuvia tai piirtämistä, jotta tapahtumista voitaisiin saada mahdollisimman luotettava kuva. Siitäkin huolimatta tilanne voi olla niin vaikea, ettei kehitysvammainen henkilö kykene siitä kertomaan. Kehitysvammainen ihminen tarvitsee vamman laadusta riippuen enemmän tai vähemmän lähi-ihmisten apua ja tukea selviytyäkseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Seksuaalisen väkivallan uhrina kehitysvammainen ihminen on usein riippuvainen siitä, miten läheiset toimivat tilanteessa. Mahdollisesti vain hyvin harva kehitysvammainen ihminen kykenee itse ilmoittamaan viranomaisille häneen kohdistuneesta rikoksesta. Vähänkin vaikeammin vammaisella henkilöllä on ylitsepääsemättömiä esteitä. Jos lähi-ihmiset eivät lähde mukaan tueksi ja tulkeiksi, jää rikos yleensä ilmoittamatta ja selvittämättä.

Lähteet ja lisätietoa

  • Pia Henttonen. Seksuaaliterveyden edistämisen strategiat -essee. Seksologian erikoistumisopinnot.
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö (www.laki24.fi)