FASD-yhdistyksiä

Eurooppalainen FASD-yhteistyöverkosto - European FASD Alliance - on  tarkoitettu kaikille organisaatiolle, jotka tekevät raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä sekä jotka työskentelevät jo vaurioituneiden henkilöiden kanssa.
www.eufasd.org 

Ruotsissa toimii FAS-föreningen for gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador. Yhdistyksen perustaja Katarina Wittgard käynnisti toiminnan yhdessä muutamien perheiden kanssa. Wittgard on pohtinut myös mahdollisuutta perustaa pohjoismainen FASD-yhdistys. Myös ruotsia puhuvat suomalaiset voivat ottaa järjestöön yhteyttä.
www.fasforeningen.nu

Yhdysvalloissa toimii NOFAS (National Organization on Fetal Alcohol Syndrome). Se tarjoaa tietoa sijaisvanhemmille, biologisille vanhemmille ja terveysalan ammattilaisille.
www.nofas.org

Englannissa toimii myös NOFAS. Järjestö tarjoaa hyvin kattavasti tietoa ja vertaistukea. Järjestöllä on myös puhelinpäivystys. Vertaistukea on tarjolla myös FASD-lasten biologisille äideille. Englantia puhuvat suomalaiset voivat ottaa järjestöön yhteyttä.
www.nofas-uk.org

Toinen englantilainen järjestö on FAS Aware UK.
www.fasaware.co.uk