EU:n vammaistoimintasuunnitelma

Keskeinen osa vammaisstrategiaa on EU:n vammaistoimintasuunnitelma (Disability Action Plan). Uusi vammaistoimintasuunnitelmia on vuosille 2010-2015. Ensimmäisten viiden vuoden kuluessa

  • kehitetään poliittisia toimia korkeatasoisen ja osallistumaan kannustavan koulutuksen edistämiseksi
  • varmistetaan, että Euroopan köyhyysfoorumilla annetaan erityistä painoa vammaisten tilanteelle
  • työskennellään vammaisten kansallisten pysäköintilupien vastavuoroisen tunnustamisen puolesta kaikkialla EU:ssa
  • laaditaan standardit äänestyspaikkojen esteettömyyden ja vaalimainonnan luettavuuden parantamiseksi
  • otetaan vammaisten oikeudet huomioon kehitysyhteistyössä ja EU:n ehdokasmaille suunnatuissa ohjelmissa.

Aikaisempi toimintasuunnitelma oli vuosille 2004-2010. Sillä oli kolme keskeistä tavoitetta:

  • yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin täytäntöönpano,
  • vammaisuuteen liittyvien kysymysten valtavirtaistaminen sekä
  • saavutettavuuden parantaminen.

Toimintasuunnitelmassa on otettu mukaan periaate: "vammaisia koskevia toimenpiteitä ei toteuteta vammaisia kuulematta", toisin sanottuna vammaiset pyritään saamaan mukaan päätöksentekoon.

Toimintasuunnitelmaa toteutetaan kahden vuoden sykleissä. Vuosina 2008-2009 teemana oli saavutettavuus. Vuosina 2006-2007 teemoina olivat (taloudelliseen) aktiivisuuteen kannustaminen, laadukkaat tuki- ja hoitopalvelut, perustavaroiden ja -palvelujen esteettömyys sekä EU:n analysointikyvyn parantaminen.

Vammaistoimintasuunnitelman myötä on perustettu myös vammaiskysymyksiä käsittelevä korkean tason työryhmä. Työryhmä on ottanut kantaa mm. palvelujen laatuun ja sosiaaliseen suojeluun.