EU:n vammaispolitiikka

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 13 artiklassa säädetään syrjinnän torjumisesta. Artikla kieltää myös vammaisuuteen perustuvan syrjinnän. EU:ssa vammaisuutta käsitellään ihmisoikeuskysymyksenä. Euroopan yhteisö ja EU:n jäsenvaltiot allekirjoittivat vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen vuonna 2007. Sopimus ja sen pöytäkirja tulivat kansainvälisesti voimaan 3.5.2008.

Euroopan vammaisten päivää vietetään joulukuun 3. Tämä on myös YK:n kansainvälinen vammaisten päivä. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Päivää vietetään myös Suomessa. EU:n ja YK:n politiikoissa ei tehdä eroa kehitysvammaisten ja muiden vammaisryhmien välille. Tämän vuoksi myös näillä sivuilla kuvatut kansainväliset politiikat koskevat vammaisuutta yleensä, eivät pelkästään kehitysvammaisuutta.

Lisätietoa