Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu

Koti on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Tulevaa asumismuotoa koskeva suunnittelu alkaa usein jo monia vuosia ennen varsinaista muuttoa osana henkilön yleistä tulevaisuuden suunnittelua. Kehitysvammaisen henkilön kanssa käydään läpi hänen voimavarojaan ja tuen tarpeitaan sekä tulevaisuutta koskevia toiveitaan.

Kehitysvammaisen henkilön pitää saada itse valita, miten, missä ja kenen kanssa hän tulevaisuudessa asuu. Tähän velvoittaa mm. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus.

  • omaa elämää koskevien toiveiden pohtiminen
  • omien asumista koskevien toiveiden kartoittaminen
  • tuen tarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman tarkistaminen.