Avustajan työ

Koska henkilökohtainen apu ei ole sairaan hoitamista, ei työ vaadi hoitajan koulutusta. Henkilökohtainen apu tuleekin nähdä vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden tukemisena, ei hoivaamisena.

Henkilökohtaiselle avustajalle ei ole säädetty kelpoisuusvaatimuksia. Mikäli avustaja palkataan palvelusetelijärjestelmän kautta, kunta voi kuitenkin asettaa palvelun määrään tai laatuun liittyviä vaatimuksia.

Henkilökohtaisen avustajan työ on normaalia palkkatyötä, johon sovelletaan työaikalainsäädäntöä.

Henkilökohtaisen avustajan työnä on mahdollistaa avustettavalle henkilölle sellaisia toimintoja, joihin vammainen henkilö ei yksin pysty. Työtehtävät riippuvat pitkälti vaikeavammaisen henkilön avun tarpeesta: onko apu esimerkiksi opiskeluun, harrastuksiin tai päivittäisiin toimiin liittyvää.

Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun palvelun kolmella eri tavalla:

  • Avustettava palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan
  • Avustettava ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä
  • Avustettava saa avustajapalvelun kunnan järjestämää tai hankkimana

Lue lisää: Assistentti.info