Avustaja päivähoidossa

Lapsi, joka tarvitsee avustajan pystyäkseen olemaan hoidossa, on oikeutettu saamaan avustajan. Avustajan tarpeen arvioi joko lääkäri tai psykologi.

Kunnat palkkaavat avustajia eri lakien perusteilla.

Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä päivähoidosta annetun asetuksen mukaan otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa.

Monissa kunnissa on vammaisella lapsella avustaja, jonka on palkannut kunnan sosiaalitoimi. Avustaja voi avustaa vain vammaista lasta tai olla apuna yleisemminkin päiväkodin toiminnassa. Hän toimii silloin ryhmäavustajana.

Vammaispalvelulain mukaista avustajaa kutsutaan henkilökohtaiseksi avustajaksi. Vammaispalvelulain mukaisen avustajan työnantajana on vammainen henkilö.

Osa kunnista on tulkinnut lainkohdan niin, että koska lapsi ei voi olla juridisesti työnantaja, hänellä ei ole oikeutta saada henkilökohtaista avustajaa. Osa kunnista on puolestaan tulkinnut niin, että lapsen vanhemmat ovat avustajan työnantajia.

Lain mukaan ei ole estettä, että lapsella on vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja. Useimmissa kunnissa lapsen ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollisuus saada henkilökohtaista avustajaa, koska määrärahat käytetään mieluimmin nuoriin ja aikuisiin.

Palvelua haetaan kotikunnasta. Se perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987).