Autismin kirjo

Autismi ja Aspergerin oireyhtymä ovat neurobiologisia keskushermoston kehityshäiriöitä. Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja poikkeaa tavallisesta.

Autistinen henkilö voi kommunikoida poikkeavasti, ja hän ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja ympäristöään eri tavalla kuin muut.

Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat muun muassa puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, rajoittunut tai stereotyyppinen käytös ja poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.

Nykyisin puhutaan autismin kirjosta. Tämä nimike kattaa autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi muun muassa Rettin ja Touretten oireyhtymät sekä disintegratiivisen kehityshäiriön. Autismi huomataan yleensä silloin, kun lapsen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja.

Autismin kirjoon lukeutuvia henkilöitä on Suomessa arviolta 40 000 - 50 000.

Henkilö, jolla on autismi, tarvitsee yksilöllistä tukea kaikissa elämänvaiheissa, mutta tuen luonne muuttuu iän myötä.

Peruskuntoutuksen haasteita ovat

  • kommunikointi
  • strukturointi
  • sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen harjoittelu
  • aistiviestien tunnistaminen ja oman kehon hahmottaminen.
Lisätietoa