Aunet-ammattilaisverkosto

Autismin kirjon henkilöillä palveluiden ja tuen saaminen vaihtelee eri puolella Suomea. Alan osaajia on vähän, ja he saattavat toimia toisistaan tietämättä tai satunnaisesti yhteistyössä keskenään.

Aunet (Autism Networks) -ammattilaisverkosto on autismityön valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa autismialan osaajia. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä jakaa tietoa. Verkoston tavoitteena on autismin kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen.

Alueilla toimivat verkostot kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi verkoston jäsenet saavat tarvittaessa tukea ja tekevät yhteistyötä alueillaan.

Aunet-am­mat­ti­lais­ver­kos­to

  • tehostaa eri ammattikuntien välistä yhteistyötä
  • mahdollistaa kokemusten jakamisen
  • tehostaa palveluiden ja niitä tarvitsevien kohtaamista
  • saa tietoa autismin kirjoon liittyvistä uusista projekteista ja tutkimuksesta
  • kokoaa ja jakaa tietoa autismin kirjoon liittyvistä käytännöistä ja hyvistä kokemuksista

Aunet-am­mat­ti­lais­ver­kos­to on kolmiportainen

Pää-Aunena toimii Autismi- ja Aspergerliiton työntekijä, joka vastaa verkoston koordinoinnista, hallinnasta ja ylläpidosta. Pää-Aune toimii myös yhteistyön vetäjänä, verkoston aktivoijana ja kehittäjänä.

Alue-Aunet toimivat eri alueilla sekä eri organisaatioissa toimivia henkilöitä. He ylläpitävät alueellista ammattilaisverkostoa sekä toimivat tiedon välittäjiä kentän, oman organisaation ja liiton välillä. Alue-Aunet tuovat Aune-ammattilaisverkostoon oman paikallistuntemuksensa.

Kenttä-Aunet ovat autismialan asiantuntijoita ja ammattilaisia. Kenttä-Aune on työntekijä, joka on työnsä puolesta tekemisissä autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden kanssa ja/tai on muutoin perehtynyt autismin kirjoon ja kuntoutukseen.

Lisätietoa